Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Laikinai stabdoma verslinė žvejyba Baltijos jūros priekrantės 22 žvejybos bare

Šiandien, 2021 m. spalio 19 d., Žuvininkystės tarnybai telefonu paskambinęs ūkio subjektas pranešė, kad Baltijos jūros priekrantės 22 žvejybos bare kaip priegaudą sugavo daugiau nei 10 proc. menkių (Gadus morhua).

Žuvininkystės tarnyba, vadovaudamasi Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių (toliau – Taisyklės) 881.2 punktu, nedelsdama informuoja visus tame žvejybos bare žvejojančius ūkio subjektus ir Taisyklių 84 punkte nustatyta tvarka sustabdo visų tame žvejybos bare žvejojančių ūkio subjektų žvejybą statomaisiais 45 (90)–59 (118) mm akių dydžio tinklais ir (ar) statomosiomis ūdomis trims kalendorinėms dienoms, skaičiuojant nuo paskutinio ūkio subjekto, žvejojančio tame bare, pranešimo apie tinklų ištraukimą, t. y. nuo šiandien (2021 m. spalio 19 d.).

Vadovaujantis Taisyklių 881.3 punktu, ūkio subjektai, turintys teisę žvejoti atitinkamame žvejybos bare, gavę Žuvininkystės tarnybos pranešimą apie žvejybos sustabdymą, atitinkamame žvejybos bare nedelsdami turi nutraukti žvejybą statomaisiais 45 (90)–59 (118) mm akių dydžio tinklais ir (ar) statomosiomis ūdomis ir apie tai informuoti Žuvininkystės tarnybą telefonu (arba SMS žinute), nurodytu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Visos kaip priegauda sugautos menkės turi būti tvarkomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Prašome ūkio subjektų, teisės aktų nustatyta tvarka vykdančių verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės 22 žvejybos bare, laikytis šių reikalavimų.

Share iconDalintis