Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Keičiama Aukciono dėl teisės naudoti Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos valdomus žvejybos pajėgumus data

Patiksliname, kad aukcionas,

skelbtas 2015 m. vasario 3 d. 11 val. Žuvininkystės tarnyboje, adresu J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, įvyks

2015 m. vasario 10 d. 11.00 valandą anksčiau skelbtu adresu.

Vokai su Aukciono sąlygų apraše nurodytais dokumentais pateikiami iki 2015 m. vasario 9 d.

Share iconDalintis