Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2021 m. lapkričio 9 d. 10.00 val.  vyks Žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2021 metams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje galiojant ekstremaliajai situacijai, aukcionas bus organizuojamas nuotoliniu būdu, jeigu ūkio subjektai, norintys dalyvauti aukcione, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje ekstremalioji situacija bus atšaukta, aukcionas bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda).

Aukciono būdu suteikiamos individualios žvejybos galimybės ir jų dydis:

Žvejybos rajonas Žuvų rūšis Individualių žvejybos galimybių dydis (t, žv. d.) Pradinė kaina už toną/žv. dieną, Eur
Maroko  išskirtinės ekonominės zonos vandenys Pelaginės žuvys 1293,31 t 10,40
Mauritanijos  išskirtinės ekonominės zonos vandenys Pelaginės žuvys 2882,1 t 10,40
Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajonas Krevetės 32 žv. d. 267

 

Aukciono sąlygos.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2021 m., ne vėliau nei iki 2021 m. spalio 29 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (elektroninio pašto adresas [email protected]), arba, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje bus atšaukta ekstremalioji situacija, tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda), turi pateikti:

  1. Aprašo 2 priedas nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us).

  1. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
  2. Aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.
  3. Įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.

Išsamiau – Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Aničienė, tel. (8 700) 14 938, el. p. [email protected].

Share iconDalintis