Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko menkių, lašišų, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų Baltijos jūroje aukcionas

2021 m. rugpjūčio 10 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvyko menkių, lašišų, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų paskirstymo ūkio subjektams aukcionas.

Prašymus dalyvauti aukcione dėl menkių, lašišų, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų Baltijos jūroje pateikė 9 ūkio subjektai. 5 aukciono laimėtojams buvo paskirstytos šios žvejybos kvotos:

0,170 t rytinių menkių, žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau – TJTT) pakvadračiuose;

0,940 t vakarinių menkių, žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose;

7 vnt. lašišų, žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose;

28 t strimelių, žvejojamų 25–27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose;

112 t šprotų, žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose.

Visa informacija apie aukciono būdu ūkio subjektų įsigytas kvotas bus paskelbta po Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo.

Share iconDalintis