Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija dėl suteiktų perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 metams galiojimo sustabdymo panaikinimo ir žvejybos kvotų skyrimo 2023-2026 metams

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ 48¹ punktu ir, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio  16 d. įsakymą Nr. D1-18 „Dėl verslinės žvejybos įrankių limito 2023–2027 metais Kuršių mariose nustatymo“, panaikintas perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 metams galiojimo sustabdymas ir paskirtos žvejybos Kuršių mariose kvotos 2023-2026 metams.

Su teisės aktais galima susipažinti čia.

Share iconDalintis