Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įgyvendinamas projektas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) kartu su kitomis įstaigomis ir institucijomis yra pakviesta dalyvauti šio Projekto Priežiūros komitete.

Komiteto nariai supažindinami su Projekto eiga ir rezultatais, analizuoja teikiamas tarpines ataskaitas, gali teikti pastabas ir pasiūlymus vykdomoms Projekto veikloms, vertinti rezultatus.

Prisidėdama prie Projekto viešinimo, siekdama supažindinti kuo platesnį suinteresuotų asmenų ratą bei visuomenę, Tarnyba siūlo susipažinti su tarpine Projekto ataskaita, kurioje pateikiami Projekto rezultatai, jūros vandenų dabartinės aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio įvertinimas, geros aplinkos būklės ir aplinkos apsaugos tikslų bei susijusių rodiklių nustatymas ir atnaujinimas, parengti nauji geros aplinkos būklės rodikliai.

 

Ataskaitą sudaro dvi dalys:

I dalis. Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai.

II dalis. Ekonominė ir socialinė Lietuvos jūros rajono vandenų naudojim

Share iconDalintis