Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl žvejybos produktų atsekamumo įgyvendinimo

Siekiant įgyvendinti Žuvininkystės produktų atsekamumo principus, ūkio subjektai, iškraunantys žvejybos produktus Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsiimantys žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu, pardavimu ir pateikimu mažmeninei prekybai Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo vadovautis Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-702 „Dėl Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žuvininkystės produktų atsekamumą.

Pažymėtina, kad atsekamumo dokumentas pildomas kiekvienai žvejybos produkto partijai atskirai, jei sandorio(-ių) tarp tų pačių ūkio subjektų (pirkėjo ir pardavėjo) vertė per dieną yra 50 Eur ir daugiau. Pagal Taisyklių 10 p. ne vėliau kaip per 24 val. po pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymos pateikimo į Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (toliau – ŽDIS) suvedama informacija apie kiekvieną žvejybos produktų, iškrautų Lietuvos Respublikos teritorijoje, partiją ir kiekvienai žvejybos produktų partijai atspausdinama etiketė su greito atsakymo kodu (toliau – QR kodu), kuriame užkoduota pateikta informacija.

Kitame žvejybos produktų realizavimo etape ūkio subjektai, įsigiję žvejybos produktus, išskyrus mažmeninę prekybą, prisijungia prie ŽDIS ir per 48 valandas nuo žvejybos produktų įsigijimo įveda pradinei žvejybos produktų partijai priskirtą partijos atpažinimo numerį ir suveda papildomą reikiamą Taisyklių 12.1–12.4 papunkčiuose nurodomą informaciją, kur ŽDIS sistemoje antrinei žvejybos produktų partijai priskiriamas partijos atpažinimo numeris ir sukuriama etiketė su QR kodu.

Kiekviename žuvininkystės produktų realizavimo etape ūkio subjektai etiketę su QR kodu atspausdina ir tvirtina matomoje vietoje žvejybos produktų partijos dėžės/ paletės viršutiniame dešiniajame kampe.

Prisijungti prie ŽDIS

Share iconDalintis