Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl specializuotai žvejybai naudojamų įrankių akių dydžio nustatymo

Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94, 91 punkte nurodoma, kad specializuotai žvejybai naudojamų žuvų gaudyklių akių dydis turi būti ne mažesnis kaip:

Eil. Nr. Žuvų rūšys Žvejybos įrankių akių dydis (mm)
Maišas Jungiamoji dalis Sparnai
1. Lašišų, šlakių 40 (80) 50 (100) 60 (120)
2. Karšių, starkių, žiobrių 30 (60) 36 (72) 40 (80)
3. Strimelių, stintų 12 (24) 16 (32) 20 (40)
4. Grundalų (nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.) 10 (20) 14 (28) 18 (36)

 

Informuojame, kad žvejyba nėra draudžiama, naudojant grundalų žvejybos įrankių akių dydį 10 (20) / 14 (28) / 18 (36), nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Primename, kad draudžiama sujungti gaudykles ir statomuosius tinklus. Atstumas tarp gaudyklių arba statomųjų tinklų ir gaudyklių turi būti ne mažesnis kaip 300 m. Pasyvios žvejybos įrankiai turi būti ženklinti vadovaujantis Pasyvios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-463, nuostatomis.

Su teisės aktais galima susipažinti čia:

Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklės

Pasyvios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklės

Share iconDalintis