Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos bei Paukščių, žinduolių ir roplių priegaudos žurnalų išdavimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D-511 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 “Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintos naujos Baltijos jūros priekrantės žvejybos bei Paukščių, žinduolių ir roplių priegaudos žurnalų formos.

Žurnalai 2021 m. lapkričio 16 d. ir 17 d. nuo 7:30 val. iki 16:30 val. bei lapkričio 19 d. nuo 7:30 val. iki 15:15 val. bus išduodami Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Janonio g. 24, Klaipėda) 333 kabinete pagal išankstinę registraciją.

Registruotis kviečiame darbo dienomis nuo 7:30 val. iki 16:30 val. telefonu 8 (700) 14 916.

Primename, kad Žuvininkystės tarnybos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes.

Share iconDalintis