Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2022 m. kovo 15 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kurio metu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-40 ,,Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017–2022 metams“ nustatyti šie žvejybos Kuršių mariose limitai:

iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai – 1 vnt.;

40–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 230 vnt.;

70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 360 vnt.;

marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 223 vnt.;

stambiaakės gaudyklės (vartos) – 42 vnt.;

nėginės gaudyklės – 32 vnt.;

stintinės gaudyklės – 67 vnt.;

pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 20 vnt.;

dreifiniai tinklai – 4 vnt.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Pagal Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 4 punktą perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas be aukciono suteikiamos ūkio subjektams, 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą, žvejybos kvotas Kuršių mariose turėjusiems ūkio subjektams, skiriant vienam ūkio subjektui ne daugiau kaip 3 procentus aplinkos ministro nustatyto bendro žvejybos limito, bet neviršijant ūkio subjekto turėtų žvejybos kvotų vidurkio per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą (2019–2021 m.).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į  žvejybos Kuršių mariose kvotas be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vidaus vandens telkinio ar žvejybos vietos pavadinimą ir žvejybos kvotos dydį (tinklų skaičių);

1.3. ar yra pasinaudota Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (pažymos forma pateikta Taisyklių 1 priede).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje galiojant ekstremaliajai situacijai, posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu.  Ūkio subjektai, norintys dalyvauti posėdyje, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje ekstremalioji situacija bus atšaukta, posėdis bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos posėdžių salėje (A. Juozapavičiaus  g. 9, LT-09311 Vilnius).

Dokumentai priimami iki 2022 m. kovo 8 d. 17 val. elektroninėmis priemonėmis arba siunčiant registruotu paštu Žuvininkystės tarnybai (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda), arba el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos suteiks Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel.  (8 700) 14956 arba el. p. [email protected]

Share iconDalintis