Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVAI, KETINANTYS IŠSIKRAUTI ŽVEJYBOS PRODUKCIJĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE

Taip, jei atvykstančio išsikrauti žuvininkystės produktus laivo vėliavos valstybė yra ne Europos Sąjungos valstybė. Atplaukiančio į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą trečiosios šalies žvejybos laivo, ketinančio iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus, kapitonas (pats, per laivo agentą ar kitą įgaliotą asmenį) privalo Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatyto atvykimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą pateikti Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą II A priede nustatytos formos išankstinį pranešimą, kuris gali būti pateikiamas:

- Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinėje sistemoje (KIPIS);

- el. p. [email protected];

- faks. 8 700 14912.