Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kvotos vidaus vandenyse

 

Numeris Data Pavadinimas Pastabos
V1-14 2023-01-25 DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS  SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
V1-13 2023-01-24 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
V1-11 2023-01-20 DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS  SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
V1-10 2023-01-19 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
V1-5 2023-01-05 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į SELIAVŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO
V1-4 2023-01-05 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į UNGURIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO
V1-3 2023-01-05 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO
V1-1 2023-01-04 DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO
V1-116 2022-09-23 DĖL UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS
V1-102 2022-07-15 DĖL SELIAVŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS
V1-80 2022-05-18 DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
V1-76 2022-05-09 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-68 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-75 2022-05-09 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-47 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-68 2022-05-02 DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
V1-48 2022-04-08 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
V1-47 2022-04-08 DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO
V1-18 2022-02-07 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
V1-4 2022-01-10 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS UPĖSE KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO
V1-50 2021-04-22 DĖL UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ 2021 METAMS SKYRIMO
V1-49 2021-04-22 DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2021–2025 METAMS SKYRIMO
V1-46 2021-04-21 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTUI AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2021–2025 METAMS SKYRIMO
V1-23 2021-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. V1-25 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2020–2024 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-22 2021-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-21 2021-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-67 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2023 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-16 2021-02-09 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-25 „DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-60 2020-06-09 DĖL SELIAVŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2020–2021 METAMS SKYRIMO
V1-49 2020-04-23 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V1-15 „DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTAS 2020–2024 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-39 2020-03-31 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-45 ,,DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS  KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-30 2020-03-25 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V1-73 ,,DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2021 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-27 2020-03-19 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-25 2020-03-17 DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2020–2024 METAMS SKYRIMO
V1-22 2020-03-05 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V1-15 „DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTAS 2020–2024 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO 
V1-18 2020-02-13 DĖL UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ 2020 M. SKYRIMO
V1-16 2020-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-67 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2023 METAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-15 2020-02-12 DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTAS 2020–2024 METAMS SKYRIMO
V1-14 2020-02-11 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-121 2019-12-04 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS  2017–2021 M. SKYRIMO“ PAKEITIMO
V1-92 2019-09-03 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-73 2019-06-10 DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2021 METAMS SKYRIMO
V1-68 2019-05-23 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2023 METAMS SKYRIMO
V1-67 2019-05-03 DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2019–2023 METAMS SKYRIMO
V1-62 2019-04-23 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-61 2019-04-23 DĖL UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ 2019 M. SKYRIMO
V1-18 2019-02-21 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-10 2019-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-12 ,,DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ BE AUKCIONO, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-9 2019-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-45 ,,DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. PRIEDAS
V1-8 2019-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO Nr. V1-55
„DĖL SELIAVŲ ŽVEJYBOS VIEVIO EŽERE KVOTŲ PATVIRTINIMO, PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“
 V1-7 2019-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-25 ,,DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 V1-6 2019-02-12 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-25 „DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 V1-67 2018-07-04 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-12 „DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ BE AUKCIONO, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 V1-66 2018-07-04  DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ KURŠIŲ MARIOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-55 2018-05-31 DĖL SELIAVŲ ŽVEJYBOS VIEVIO EŽERE KVOTŲ PATVIRTINIMO
V1-30 2018-03-20 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-24 2018-03-08 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-13 2018-01-29 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO
V1-12 2018-01-29 DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ BE AUKCIONO, PATVIRTINIMO
 V1-11 2018-01-29  DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-25 „DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 V1-10 2018-01-29  DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-45 „DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ  KVOTŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO
V1-9 2018-01-29 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
V1-110 2017-12-20 ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 ,,DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO
V1-66 2017-08-30 DĖL UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO
V1-45 2017-06-13 DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO. PRIEDAS
V1-31 2017-03-27 DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO
V1-27 2017-03-17 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 ,,DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO
V1-25 2017-03-09  DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ, SUTEIKTŲ AUKCIONO BŪDU, PATVIRTINIMO
 V1-24 2017-03-09  DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ PATVIRTINIMO
V1-22 2017-02-27  DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO
V1-12 2017-02-01  DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO
V1-8 2017-01-24  DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ PATVIRTINIMO.  PRIEDAS
V1-5 2017-01-17  DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS UPĖSE KVOTŲ PATVIRTINIMO

 

Informacija atnaujinta 2023-01-05