Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktoriaus įsakymai

DataNumerisTeisės aktas
2023-01-25V1-14DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
2023-01-24V1-13DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
2023-01-20V1-11DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
2023-01-19V1-10DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
2023-01-18V1-9DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-01-05V1-2DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE KOMISIJOS SUDARYMO
2022-12-16V1-141DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2022-03-25V1-41DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2022-03-25V1-40DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS LAIKINOUŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO)REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE
2022-03-25V1-39DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲREZERVO 2022 METAMS
2022-03-18V1-36DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2022-03-07V1-33DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2022-03-07V1-32DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. V1-33 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NAUDOJAMŲ RAŠTŲ, ĮSAKYMO, PAVEDIMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-03-02V1-31DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2022-02-28V1-30DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-1 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-22V1-28DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-17V1-26DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-16 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-14V1-25DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-10V1-24DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-09V1-22DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2022-02-09V1-21DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-08V1-20DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-13 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2022-02-07V1-19DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-07V1-18DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
2022-02-04V1-16DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO
2022-02-03V1-13DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-28V1-11DĖL VIDUTINIŲ 2021 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
2022-01-26V1-10DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-26V1-9DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1/2021-47 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTO ,,LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS TREČIOJO SĄJUNGOS PRIORITETO ,,BŽP ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS ,,DUOMENŲ RINKIMAS“ ADMINISTRAVIMO IR PROJEKTO UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022-01-19V1-8DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMINĖS APRANGOS PAVYZDŽIŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMO, UNIFORMINĖS APRANGOS IŠDAVIMO IR DĖVĖJIMO, UNIFORMINĖS APRANGOS SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ IŠDAVIMO IR DĖVĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2022-01-18V1-7DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-1 „DĖL VIDUTINIŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO, SIEKIANT PASKAIČIUOTI PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS GALIMYBES TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE“ PAKEITIMO
2022-01-17V1-6DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V1-48 „DĖL 2021–2023 METŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMOS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IR ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022-01-10V1-5DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-78 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-10V1-4DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS UPĖSE KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO
2022-01-10V1-3DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-04V1-1DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-12-30V1-129DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS VEIKLOS VIEŠINIMO 2022 M. PLANO TVIRTINIMO
2021-12-23V1-127DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR.V1-120 „DĖL ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ ĮDIEGIMO IR NAUDOJIMOTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-12-22V1-125DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲBALTIJOS JŪROJE 2022 METAMS
2021-12-17V1-123DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲREZERVO 2021 METAMS
2021-12-15V1-122DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS 2022 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲSĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-12-14V1-121DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠOPATVIRTINIMO
2021-12-03V1-120DĖL PAPILDOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSEŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTASPERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSETEISES PATVIRTINIMO
2021-11-26V1-118DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR.V1-29„DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR PLĖTROSDARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021-11-23V1-117DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DARBUOTOJŲ NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO NUO PAVESTODARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021-11-23V1-116DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS
JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS
JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-11-17V1-114DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL
INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE
PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS
TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-11-16V1-113DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS
2021-11-12V1-111DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. V1-79 „DĖL
ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUS IR
PERIODIŠKAI BESITIKRINANT, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS
PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR)
KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
2021-11-12V1-110DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS
GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2021-11-10V1-109DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS
JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS
JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-11-08V1-108DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-
112 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO
DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-10-20V1-102
2021-10-20V1-101
2021-10-14V1-99
2021-10-06V1-98
2021-09-30V1-95
2021-08-23V1-91
2021-08-13V1-90
2021-08-11V1-89
2021-08-10V1-88
2021-08-10V1-87
2021-08-06V1-85
2021-08-03V1-84
2021-08-02V1-83
2021-08-02V1-82
2021-07-21V1-78
2021-07-01V1-76
2021-06-29V1-72
2021-06-29V1-71
2021-06-11V1-69
2021-05-31V1-67
2021-05-27V1-66
2021-05-27V1-65
2021-05-17V1-60
2021-05-14V1-59
2021-05-14V1-58
2021-05-07V1-57
2021-05-07V1-55
2021-04-28V1-54
2021-04-27V1-53
2021-04-23V1-52
2021-04-22V1-50
2021-04-22V1-49
2021-04-21V1-46
2021-04-19V1-44
2021-04-16V1-43
2021-04-06V1-41
2021-03-22V1-39
2021-03-22V1-38
2021-03-16V1-35
2021-03-15V1-34
2021-03-15V1-33
2021-03-10V1-32
2021-03-08V1-31
2021-02-24V1-29
2021-02-23V1-27
2021-02-15V1-24
2021-02-12V1-20
2021-01-18V1-8
2021-01-18V1-7
2021-01-14V1-4
2021-01-14V1-3
2021-01-14V1-2
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL PALYDOVINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2021-04-19 NR. V1-44)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL PALYDOVINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2021-04-19 NR. V1-44)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ AUKCIONŲ, KURIUOSE PARDUODAMAS TURTAS, VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2021-03-15 NR. V1-34)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO (2021-03-08 NR. V1-31)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 3D. ĮSAKYMO NR. V1-57 „ DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020–2022 M. PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2021-02-23 NR. V1-27)
 DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE 2021 METAMS (2020-12-21 NR. V1-129)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2021 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2020-12-21 NR. V1-128)
 DĖL VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO STEIGIMO IR INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS, GAUTUS VIDINIU INFORMACIJOS KANALU, TEIKIMO IR TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO (2020-12-18 NR. V1-126)
 DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO ŽUVININKYSTĖS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2020-12-17 NR. V1-125)
 DĖL ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ ĮDIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-36 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020-12-08 NR. V1-118)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020-12-08 NR. V1-117)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SKAIDRAUS ELGESIO GAIRIŲ PATVIRTINIMO (2020-12-03 NR. V1-116)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS (2020-12-01 NR. V1-114)
 DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO 2020 METAMS (2020-09-29 NR. V1-94)
 DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO (2020-09-24 NR. V1-91)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2019 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-130 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2020 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020-07-31 NR. V1-76)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO NR. V1-59 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE AUKCIONO BŪDU“ PAKEITIMO (2020-06-17 NR. V1-61)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020–2022 M. PLANO PATVIRTINIMO (2020-06-03 NR. V1-57)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO NR. V1-59 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE AUKCIONO BŪDU“ PAKEITIMO (2020-05-13 NR. V1-54)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2020-04-10 NR. V1-44)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-6 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020-03-31 NR. V1-36
 DĖL VIDUTINIŲ 2019 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
 DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO ĮGYVENDINIMO (2020-01-17 NR. V1-4)
 ĮSAKYMAS DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V1-17 „Dėl žuvų Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pripažinimo žuvininkystės produktų gamintojų organizacija” pripažinimo netekusiu galios
 ĮSAKYMAS DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
 DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTO ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖL ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKYRIMO TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE AUKCIONO BŪDU“ PAKEITIMO (2019-11-13 Nr. V1-113)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V1-165 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ JŪRŲ VANDENYSE SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (2019-11-13 Nr. V1-114)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2019-10-30 Nr. V1-108)
 DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO (2019-10-24 Nr. V1-105)
 DĖL PAPILDOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS (2019-10-24 NR. V1-106)
 DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO (2019-10-24 Nr. V1-105)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽŪM KOVOS SU KORUPCIJA KOMISIJOS SUDARYMO PAKEITIMO (2019-09-30 NR. V1-96)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-8 „DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2019-09-04 Nr. V1-92)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2019-06-19 NR. V1-78)
 ĮSAKYMAS DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE (2019-04-29 Nr. V1-63)
 ĮSAKYMAS DĖL VIDUTINIŲ 2018 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO (2019-02-15 nr V1-12)
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2019 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS 2019 METAMS PATVIRTINIMO (2018-12-07 Nr. V1-102)
 ĮSAKYMAS DĖL PAPILDOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS (2018-10-22 Nr. V1/2018-96)
 ĮSAKYMAS DĖL PAPILDOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS (2018-10-22 Nr. V1/2018-96)
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2018-09-06 Nr. V1-93)
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2018-09-06 Nr. V1-93)
 ĮSAKYMAS DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE (2018-04-27 Nr. V1-48)
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO 2018 METAMS (2018-04-27 Nr. V1-49)
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ TAIKYTINŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ORIENTACINIŲ KAINŲ 2018 METAMS NUSTATYMO (2018-01-18 Nr. V1-4)
 DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS 2018 METAMS PATVIRTINIMO (2017-12-12. Nr. V1-102)
 DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE (2017-11-15 Nr. V1-92)
 ĮSAKYMAS DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS
 DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS (2017-10-20 Nr. V1-84)
 DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SU
 ĮSAKYMAS DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
 Įsakymas dėl komunikacijos gerinimo priemonių plano patvirtinimo
 Įsakymas dėl komunikacijos gerinimo priemonių plano patvirtinimo
 Del seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotų patvirtinimo
 Del ratu pasiraymo pripa˛inimas netekusiu galios
 Del ratu pasiraymo pripa˛inimas netekusiu galios
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽŪM VEIKLOS SRIČIŲ,KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (2017-04-10 NR. 34)
 Del ungurių žvejybos kvotų patvirtinimo
 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2017 METŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-188 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS“ PAKEITIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 DĖL BLANKŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO ĮGYVENDINIMU ŽUVININKYSTĖS SRITYJE, PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL VIDUTINIŲ 2016 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V1-12 „DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS
 Dėl žvejybos kvotų patvirtinimo Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ADAPTACIJOS PROGRAMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 Teisių į kvotas vid vandenyse komisijos pakeitimas
 Įsakymas dėl ATPR saugos įgaliotinis
 DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ BEI ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS ĮRANGOS TRIKDŽIŲ ŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-112 „DĖL BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ŽURNALŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-179 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VARIKLIŲ GALIOS PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL 2016 METAIS AUKCIONO BŪDU PASKIRSTOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE GALIMYBIŲ PRADINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. V1-98 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROJE, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ IR ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2016-05-27 Nr. V1-57)
 Dėl Lietuvos Respublikos veikiančių pripažintų žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus Lietuvos rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinės vertės skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-03-03 Nr. V1-19)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2016-29-29 Nr. V1-17)
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE (2016-02-23 Nr. V1-12)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVNINKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUGINAMŲ IR PARDUODAMŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2015-12-23 NR. v1-175)
 DĖL 2016 METAMS BENDRAM NAUDOJIMUI SKIRIAMŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE (2015-12-23 NR. V1-174)
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ TAIKYTINŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ORIENTACINIŲ KAINŲ 2016 METAMS NUSTATYMO (2015-12-11 Nr. V1-171)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-66 ,,DĖL ŽVEJYBOS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ PATIKRŲ VIETOSE” PAKEITIMO (2015-12-09 NR. V1-169)
 DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI ŽVEJYBOS STEBĖTOJŲ VEIKLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVUOSE, ŽVEJOJANČIUOSE TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-12-04 Nr. V1-167)
 ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 ,,DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2015-12-04 Nr. V1-168)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-11-30 Nr. V1-166 )
 DĖL SARDINIŲ-SARDINĖLIŲ RŪŠIŲ GRUPĖS ŽUVŲ ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO MAROKO KARALYSTĖS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS VANDENYSE (2015-10-14 Nr. V1-142)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBO PRIE LR ŽŪM KOVOS SU KORUPCIJA KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (2015-10-01 NR. V1-135)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 Dėl žvejybos produktų gamintojų organizacijos bei akvakultūros produktų gamintojų organizacijos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE (2015-07-10 Nr. V1-81)
 DĖL 2015 METAIS AUKCIONO BŪDU PASKIRTOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE GALIMYBIŲ PRADINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (2015-07-02 Nr. V1-78)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-06-22 Nr. V1-72)
 DĖL KAI KURIŲ ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS( 2015-02-25 d. Nr. V1-68)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (2015-05-25 Nr. V1-65)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2015-04-27 NR. V1-52)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. V1-11 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOJE AKVATORIJOJE” PRIPAŽINO NETEKUSIU GALIOS (2015-04-27 NR. v1-51)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2015-04-17 NR. V1-50)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-11 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-04-27 Nr. V1-54)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-23 Nr. V1-29)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. V1-98 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-09 Nr. V1-25)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-113 „DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PERĖMIMO DEKLARACIJŲ BLANKŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-06 Nr. V1-24)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-156 „DĖL ŽVEJYBOS ŽURNALŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IŠKROVIMO BEI PERKROVIMO DEKLARACIJŲ IŠDAVIMO IR PILDYMO“ PAKEITIMO (2015-02-06 Nr. V1-23)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-04 Nr. V1-22)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-03 Nr. V1-21)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-26 N. V1-17)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ IR ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-26 Nr. V1-16)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO Nr. V1-94 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-14 Nr. V1-11)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2015 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-01-19 Nr. V1-12)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-13 Nr. V1-8)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-12 Nr. V1-7)
 DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO (2015-01-09 Nr. V1-5)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-81 „DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-06 Nr. V1-3)
 DĖL 2015 METAMS BENDRAM NAUDOJIMUI SKIRIAMŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE (2015-01-07 Nr. V1-4)
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ TAIKYTINŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ORIENTACINIŲ KAINŲ 2015 METAIS NUSTATYMO (2014-12-30 Nr. V1-173)
 DĖL ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS PATIKRINIMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO (2014-11-28 Nr. V1-159)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-81 „DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-12-17 Nr. V1-164)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-12-08 Nr. V1-162)
 DĖL ATLANTINĖS MENKĖS (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M RAJONE (201-11-11 d. Nr. V1-145)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( Įsakymas 2014-11-03 Nr. V1-141)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 ,,DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-09-08 Nr. V1-114)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-78 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS VANDENŲ IR AKVAKULTŪROS SKYRIAUS ŽUVŲ LIGŲ IR VANDENS TYRIMŲ POSKYRIO ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (NEGALIOJA)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-138 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUGINAMŲ IR PARDUODAMŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V1-11 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-94 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL DRAUDŽIAMŲ SANDĖLIUOTI, VEŽTI, PERDIRBTI AR PARDUOTI ŽUVŲ AR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
  dėl Jūros ešerių žvejybos sustabdymo NAFO 3M kvadrate ( 2014-07-10 Nr. V1-72)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-05-30 d. Nr. V1- 58)
 DĖL PRANEŠIMO APIE NUMATOMOS PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMO VEIKLOS PRADŽIĄ IR PRANEŠIMO APIE PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMO VEIKLOS PABAIGĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2014-05-29 d. Nr. V1-57)
 DĖL INFORMAVIMO APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VAROMŲJŲ VARIKLIŲ SUMONTAVIMĄ, PAKEITIMĄ AR TECHNINĮ MODIFIKAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2014-05-29 d. Nr. V1-56)
 DĖL SPRENDIMO SULAIKYTI LAIVĄ IR NUTARIMO PANAIKNTI SPRENDIMĄ SUKAIKYTI LAIVĄ FORMŲ PATVIRTINIMO (2014-04-17 Nr. V1-42)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-03-12 NR. V1-28)
 DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2014 METŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2014-02-17 Nr. V1-20)
 DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TUINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2014-02-11 NR. V1-18)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2014-02-10 Nr. V1-17)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2014-01-31 ĮSAKYMAS NR. V1-12)
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM direktoriaus 2011m. sausio 24 d įsakymo Nr.V1-5 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir žvejybos laivų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, sąrašų patvirtinimo” pakeitimo (2014-01-14 Nr. V1-5)
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO(2013-12-27 Nr. V1-178)
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-98 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2013-12-27 Nr. V1-179)
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL PALYDOVINIO RYŠIO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (2013-12-23 Nr. V1-176)
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO(2013-12-19 Nr. V1-175)
 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (2012-12-17 Nr. V1-174)
 DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ SUGAUTŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ VERTĖS NUSTATYMO TVARKOS (2013-12-16 Nr. V1-172)
 TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS (2013-12-03 Nr. V1-168)
 Jūrinių ešerių žvejybos uždraudimas NAFO 3LN rajone (2013-11-29 Įsakymas V1-169)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2014-2016 M. PLANO PATVIRTINIMO (ĮSAKYMAS 2013-11-25 nR. v1-162)
 DĖL ATLANTINIŲ MENKIŲ (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3 M RAJONE (2013-11-20 Įsakymas Nr. V1-161)
 DĖL SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (ŽT Įsakymas 2013-11-05 Nr V1-156 )
 Isakymas 2013-10-16 Nr V1-149
 DĖL AUGINAMŲ IR PARDUODAMŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” (Įsakymas 2013-09-30 Nr.138)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (20130917 Nr. V1-130)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS BIOLOGINIO TURTO KAINŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO (2013-08-29 NR. V1-117)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS BIOLOGINIO TURTO KAINŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2013-08-28 NR. V1-116)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2013-08-22 Nr V1-110)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5„DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO (2013-08-1 isakymas Nr. V1- 98)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (2013 07 24 nr. V1-95)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2013-07-03 Nr V1-84)
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE (2013-05-15 Nr. V1- 61)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖL VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2013-04-22 įsakymas Nr. V1-45)
 DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO (2013-03-25 Nr. V1-28)
 DĖL JUODŲJŲ (GRENLANDIJOS) PALTUSŲ (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3LMNO KVADRATUOSE (2013-03-07 Nr. V1- 21)
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲVANDENYSE, VARIKLIŲ GALIOS PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2012-12-20 įsakymas Nr. V1-179)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-12-18 įsakymas Nr. V1-177)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18„DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE,IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO (2012-12-18 įsakymas Nr. V1-176)
 DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, VYKDANČIŲ ŽVEJYBĄ BALTIJOS JŪROJE, VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, VYKDANČIŲ ŽVEJYBĄ BALTIJOS JŪROJE, VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-12-06 įsakymas Nr. V1-170)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18„DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE,IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE,SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-12-06 įsakymas Nr. V1-169)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-78 ,, DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS VANDENŲ IR AKVAKULTŪROS SKYRIAUS ŽUVŲ LIGŲ IR VANDENS TYRIMŲ POSKYRIO ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-11-08 įsakymas Nr. V1-144) (NEGALIOJA)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-10-19 įsakymas Nr. V1-133)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-10-09 įsakymas Nr. V1-124)
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO (2012-09-17 įsakymas Nr. V1-101)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-08-31 įsakymas Nr.V1-95)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-08-02 įsakymas Nr.V1-82)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18„DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE,IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE,SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-01-16 įsakymas Nr. V1-9)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖLVIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-01-16 įsakymas Nr. V1-8)
 DĖL PALYDOVINIO RYŠIO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2011-12-02 įsakymas Nr. V1-140)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ PILDYMO ŽVEJYBOS LAIVUOSE“ PAKEITIMO (2011-11-22 įsakymas Nr. V1- 131)
 DĖL ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (2011-09-02 įsakymas Nr. V1-103)
 DĖL ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVŲ IR KITŲ HIDROBIONTŲ PARAZITOLOGINIŲ IR BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR.V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲMARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTIKAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2011-07-28 įsakymas Nr. V1-93)
 DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2011 METAMS PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. V1-18 „DĖL BLANKŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ĮGYVENDINIMU ŽUVININKYSTĖS SRITYJE, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V1-9 ,,DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ VIDAUS VANDENYSESKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (2011-02-21 įsakymas Nr. V1-21)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO Nr. V1-46 „DĖL VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖL VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 m. BALANDŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 m. SAUSIO 24 d. ĮSAKYMO Nr. V1-7 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ VIDAUS VANDENYSE SKYRIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. V1-9 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ VIDAUS VANDENYSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. V1-7 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ VIDAUS VANDENYSE SKYRIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE
 DĖL ŽUVININKYSTĖS STATISTINIŲ DUOMENŲ PATIKROS PROCEDŪRŲ
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR.V1-18 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲMARIOSE, IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTIKAUNO MARIOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2011-01-08 įsakymas Nr. V1-100)
 DĖL PAPRASTŲJŲ ŠIAURINIŲ KREVEČIŲ ŽVEJYBOS SUSTABDYMO
 DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ, ĮTRAUKTŲ Į ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE LAIVŲ DUOMENŲ SISTEMĄ IR PRISKIRTŲ TREČIAJAI ŽVEJYBOS LAIVYNO DALIAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V1-21 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO ATLANTO VANDENYNO ŽVEJYBOS RAJONUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2010-06-04 įsakymas Nr. V1-55)
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2010-06-02 įsakymas Nr. V1-54)
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2010-05-31 įsakymas Nr. V1-50)
 Dėl Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašo patvirtinimo (2010-05-19 įsakymas Nr. V1-46)
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Rspublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-18 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kuršių mariose, ir žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno mariose, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (2010-05-13 įsakymas Nr. V1-43)
 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2010-05-10 įsakymas Nr. V1-36)
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2010-05-04 įsakymas Nr. V1-29)
 Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo (2010-04-28 įsakymas Nr. V1-19)
 Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kuršių mariose, ir žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno mariose, sąrašų patvirtinimo (2010-04-28 įsakymas Nr. V1-18)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE (2010-04-01 įsakymas Nr. V1-2)
 Dėl teisės naudoti žvejybos pajėgumus suteikimo (2010-02-19 įsakymas Nr. V1-14)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V1-35 „Dėl žvejybos laive perdirbtų žuvų svorio perskaičiavimo į gyvų žuvų svorį koeficientų patvirtinimo\” pakeitimo\” (2010-01-22 įsakymas Nr. V1-7)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamų administracinių paslaugų patvirtinimo (2009-12-24 įsakymas Nr. V1-101)
 Dėl žvejybos laivų triumų, žvejybos įrankių, įrenginių ir kitų objektų plombavimo taisyklių patvirtinimo (2009-10-28 įsakymas Nr. V1-76)
 Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo (2009-09-29 įsakymas Nr. V1-67)
 Dėl elektroninių žvejybos žurnalų sistemos įdiegimo Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose (2009-09-16 įsakymas Nr. V1-66)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V1-80 ,,Dėl Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Kuršių mariose, ir Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Kauno mariose, sąrašų patvirtinimo” pakeitimo (2009-08-20 įsakymas Nr. V1-57)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V1-67 ,,Dėl Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (2009-08-19 įsakymas Nr. V1-56)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V1-64 „Dėl draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti ar parduoti žuvų ar žuvininkystės produktų panaudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2009-08-04 įsakymas Nr. V1-53)
 Dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos ir žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos darbo reglamento (2009-07-13 įsakymas Nr. V1-48)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V1-7 ,,Dėl žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo“ pakeitimo (2009-06-30 įsakymas Nr. V1-45)
 Dėl Aukciono, skirto suteikti teisę naudoti Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdomus žvejybos pajėgumus, organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (2009-06-02 įsakymas Nr. V1-36)
 Dėl žvejybos stebėtojų skyrimo į Lietuvos Respublikos žvejybos laivus taisyklių patvirtinimo (2009-05-19 įsakymas Nr. V1-32)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo (2009-04-27 įsakymas Nr. V1-31)
 Dėl teisės naudoti Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdomus žvejybos pajėgumus suteikimo taisyklių patvirtinimo (2009-03-26 įsakymas Nr. V1-25)
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V1-70 „DĖL KREVEČIŲ (PANDALUS BOREALIS) ŽVEJYBOS SUSTABDYMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3L KVADRATE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-57 „DĖL JUODŲJŲ (GRENLANDIJOS) PALTUSŲ (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES) ŽVEJYBOS SUSTABDYMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3LMNO KVADRATUOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-48 „DĖL ŠIAURINIŲ PUTASU ŽVEJYBOS SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-1 „DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PERĖMIMO DEKLARACIJŲ BLANKŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. RUGPJŪČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-30 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ REGISTRAVIMO ŽVEJYBOS LAIVŲ REJESTRE TAISYKLIŲ“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. V1-35 „DĖL ŽVEJYBOS LAIVE PERDIRBTŲ ŽUVŲ SVORIO PERSKAIČIAVIMO Į GYVŲ ŽUVŲ SVORĮ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-46 „DĖL PALYDOVINIO RYŠIO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS“ PAKEITIMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-33 ,,DĖL BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ŽURNALŲ“ PAKEITIMO
 DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ TALPOS PLANŲ TIKSLUMO PATVIRTINIMO
 DĖL EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-18„DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KURŠIŲ MARIOSE,IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI KAUNO MARIOSE,SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2012-10-09 įsakymas Nr. V1-126)
 Dėl privalomojo nurodymo formos patvirtinimo (2009-02-20 įsakymas Nr. V1-17)
 Dėl šlakių žvejybos Lietuvos respublikos teritorinėje jūroje limito 2009 m. nustatymo
 Dėl žuvininkystės kontrolės pareigūnų galių suteikimo (2009-01-20 įsakymas Nr. V1-10)
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V1-42 \\\”Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo\\\” pakeitimo (2008-03-27 įsakymas Nr. V1-25)