Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PIRMINIS ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMAS / PARDAVIMAS

Fizinis arba juridinis asmuo, siekdamas pradėti vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą, prieš imdamasis šios veiklos, Žuvininkystės tarnybai turi pateikti Pranešimą apie veiklos pradžią kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (jo kopija), jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, arba juridinio asmens registracijos pažymėjimu (jo kopija), jeigu prašymą teikia juridinis asmuo. Jeigu dokumentai parašyti ne valstybine kalba, Žuvininkystės tarnybai pateikiamas vertėjo pasirašytas šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. Aukščiau nurodytus dokumentus galima pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Žuvininkystės tarnybą. Ūkio subjektas gali vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą kitą darbo dieną nuo Pranešimo apie veiklos pradžią pateikimo Žuvininkystės tarnybai dienos. Pranešimo apie veiklos pradžią formą bei išsamią informaciją galima rasti čia.

Fizinis arba juridinis asmuo, ketinantis pildyti elektronines pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas, perėmimo deklaracijas, važtos dokumentus ir pateikti informaciją apie žuvininkystės produktų atsekamumą, privalo užpildyti prašymo dėl prisijungimo prie ŽDIS ir prašymo dėl asmens duomenų formas bei pateikti jas Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Prašymų formas bei išsamią informaciją galima rasti čia.

Tokiu atveju:

- jei pardavimo pažyma yra susijusi su tolimųjų jūrų žvejybos rajonuose sugautu laimikiu, reikėtų kreiptis el. p. [email protected] arba telefonu +370 700 14 933;

- jei pardavimo pažyma yra susjusi su Baltijos jūros arba priekrantės laimikiu, reikėtų kreiptis el. p. [email protected] arba telefonu +370 700 14922.

Išdėstyti iškilusią problemą bei pateikti trūkstamus duomenis, kurie neišsisaugojo, kad darbuotojas galėtų pakoreguoti jūsų pateiktą pardavimo pažymą.

Tokiu atveju:

- jei pardavimo pažyma yra susijusi su tolimųjų jūrų žvejybos rajonuose sugautu laimikiu, reikėtų kreiptis el. p. [email protected] arba telefonu +370 700 14 933;

- jei pardavimo pažyma yra susjusi su Baltijos jūros arba priekrantės laimikiu, reikėtų kreiptis el. p. [email protected] arba telefonu +370 700 14922, ir pateikti prašymą atšaukti pardavimo pažymą (nurodant atšaukiamos pardavimo pažymos numerį).

Visada, kai pildote stulpelį „Pateikimas“, nepamirškite pasirinkti geltono iššokančio langelio ir palaukti, kol viskas užsifiksuos. Jei per greitai pereisite prie kito stulpelio pildymo, ŽDIS sistema tiesiog nespės užfiksuoti jūsų pasirinkto pateikimo būdo ir dėl to neįsirašys pateikimo koeficientas. Jeigu vis tiek nepavyksta, kreipkitės el. p. [email protected] arba tel. 8 700 14 933 ir pardavimo pažymą bus galima patikslinti.