Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Nuorodos

NUORODOS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

http://www.zum.lt/

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

http://www.ekoi.lt/lt/

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas

http://www.gf.vu.lt/

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

http://www.laei.lt/

 

Teisės aktų paieška Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

 

Europos Sąjungos teisės aktų paieška

http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm

 

Latvijos Nacionalinė žuvininkystės valdyba

http://www.vzp.gov.lv/

 

Estijos Respublikos žemės ūkio ministerija

http://www.agri.ee/

 

Elektroniniai valdžios vartai

Informacija atnaujinta 2019-09-19