Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo komisijos posėdis

013 m. sausio 22 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.) vyks Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame bus skirstomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-2 nustatyti 2013 m. žvejybos įrankių Kuršių mariose limitai. Žvejybos kvotos naudotojams bus skiriamos vadovaujantis Žvejybos Kuršių mariose, Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės aukštutiniame baseine kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-439) (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 22 punktą naudotojams, turintiems tokią pat atitinkamos rūšies žvejybos įrankių kvotą ne mažiau kaip penkerius metus iš eilės, ji skiriama kasmet be konkurso.

Vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-439), 17.1 punktu, be konkurso bus skirstomos stintų žvejybos kvotos naudotojams, kurie per pastaruosius penkerius metus tose žvejybos vietose žvejojo ne mažiau kaip ketverius metus.

Įmonės, kurios dar nepateikė prašymų, juos gali atsiųsti Žuvininkystės tarnybai iki sausio 21 d. faksu (8 5) 239 1176.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis