Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registras

Nuo 2018 m. sausio 1 d. žvejybos sektoriaus perleidžiamosios teisės yra registruojamos specialiame Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registre (registras). Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, o tvarkytoja – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtino nutarimą Nr. 1104 „Dėl žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro pradžios veiklos nustatymo“.

 

Registro paskirtis – registruoti perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (visos išvardytos teisės kartu – žvejybos sektoriaus perleidžiamosios teisės), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

 

Registras sukurtas ir įdiegtas įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“, finansuojamą Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo bei valstybės biudžeto lėšomis.

Share iconDalintis