Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kontrolės informacinių technologijų srityje Lietuva yra viena iš pirmaujančių Europos Sąjungoje

Šiandien žvejybos kontrolės valdymas tiesiogiai susijęs su įvairių žvejybos duomenų valdymu: registravimu, perdavimu, saugojimu ir keitimosi jais sistema. Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės direktoratas, įgyvendindamas Bendrąją žuvininkystės politiką, nuolat tobulina šią sritį, pasitelkdamas pažangias informacines technologijas. Džiugu paminėti, kad Lietuva šioje srityje Europos Sąjungoje yra viena iš pirmūnių. Praėjusiais metais Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato rengtuose žvejybos kontrolės ekspertų ERS (angl. „Electronic recording and reporting system”) darbo grupių posėdžiuose Lietuva buvo minima tarp penkių geriausiai įsipareigojimus vykdančių Europos Sąjungos šalių, sėkmingai diegiančių naujas žuvininkystės sektoriaus duomenų informacines sistemas. Lietuva laiku pateikė visas būtinas statistines ataskaitas, įdiegė ir šiuo metu sėkmingai įgyvendina FLUX (angl. „Fisheries Language for Universal eXchange”) kalbos taikymą. FLUX kalba, standartizuota Jungtinių Tautų Organizacijos, yra naudojama saugiai keistis su žuvininkyste susijusiais duomenimis (apskaityti žvejybos kvotas, perduoti žvejybos žurnalų informaciją ir t. t.) ir sudaryti sąlygas sklandžiai vykdyti žvejybos kontrolę. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), vykdydama šiuos darbus ir taikydama pažangiausias informacines technologijas, sėkmingai prisideda prie Europos žuvininkystės duomenų informacinių sistemų strategijos kūrimo ir tobulinimo užtikrinant žuvininkystės duomenų kokybę bei greitą apsikeitimą jais ir padeda pažangiai kontroliuoti žuvininkystės sektorių.

Žvejybos laivas „MARGIRIS“ tolimuosiuose žvejybos rajonuose.

 

Žuvininkystės tarnyba buvo teigiamai įvertinta ir Europos Komisijos audito, kuris nuodugniai ištyrė įdiegtas Lietuvos informacines sistemas, užtikrinančias Europos Sąjungos žuvininkystės duomenų valdymą ir žvejybos kontrolės taisyklių laikymąsi. Europos Komisijos pagrindinės išvados, susijusios su informacinių technologijų taikymu, buvo šios: Lietuva sukūrė Integruotos žuvininkystės duomenų informacinės sistemos interneto svetainę (toliau – Sistema), skirtą žuvininkystės duomenims valdyti, kuri užtikrina informacijos gavimą iš žvejybos laivų elektroninių žvejybos žurnalų ir žvejybos kvotų išnaudojimo stebėseną bei automatizuotą gaunamų duomenų tikrinimą bei tų duomenų atitikimą žvejybos kontrolės reikalavimams.

Laivų stebėjimo sistema. Žvejybos laivo žvejybos reisas Vakarų Europos jūrose.

 

Šią Sistemą 2014 m. labai gerai įvertino ir Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato projektą „Pagalba nacionalinių duomenų rinkimo programų įgyvendinimo stebėsenai” vykdžiusi „Devstat“ organizacija. Šio audito metu IŽDIS buvo įvardinta kaip „labai geras žvejybos laivų stebėjimo ir ekonominių duomenų valdymo projektas, turintis puikias galimybes ateityje, nes sujungia informacinių technologijų specialistų įgūdžius ir žuvininkystės inspektorių žinias“.

Share iconDalintis