Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kontrolei Baltijos jūroje – jungtinės pajėgos

2020 m. vasario 4 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės Kopgalio užkardos pareigūnais organizavo jungtinį kontrolės reidą Kopgalyje – tikrino visus iš jūros grįžtančius žvejų mėgėjų laivus. Patikrinta, ar žuvims žvejoti naudojami žvejybos įrankiai ir sugautos žuvies kiekiai atitinka įstatymų numatytus reikalavimus.

Reido metu patikrinti Baltijos jūroje žvejoję 27 žvejų mėgėjų laivai, kuriais 72 žvejai vykdė žvejybą. Bendras žvejų mėgėjų laimikis: 468 kg lašišos (77 vnt.) ir 5 kg šlakių (2 vnt.). Visos sugautos žuvys buvo leistino dydžio, mažiausia – 65 cm. 2 žvejai mėgėjai negalėjo pateikti žvejo mėgėjo bilieto. Kaip paaiškėjo vėliau, vienas jų bilietą buvo įsigijęs, tačiau jūroje jo negalėjo pateikti dėl techninių kliūčių. Kitam asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Žvejui gresia įspėjimas arba bauda.

Primename, kad vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip: vieną lašišą Salmo salar ir vieną šlakį Salmo trutta trutta arba dvi lašišas, vieną syką Coregonus lavaretus, penkis otus Psetta maxima, penkis sterkus Sander lucioperca. Taip pat, žvejojant lašišas ir šlakius, viename laive gali būti naudojama ne daugiau kaip dvylika vienetų įrankių, skirtų šių žuvų žvejybai, ir į laivą leidžiama paimti ne daugiau kaip šešias šių rūšių žuvis. Vienos žvejybos metu vieno žvejo sugautų leidžiamų gaudyti žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandenį. Mėgėjų žvejybos metu sugautas žuvis parduoti draudžiama.

Tą pačią dieną Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai patikrino 4 Baltijos jūroje žvejojusius, įmonėms priklausančius, laivus. Dar 2 verslinės žvejybos laivai patikrinti Kopgalyje, o 3 žvejybos traleriai patikrinti strimelių ir šprotų iškrovimo metu uoste. Inspektuodami laivus, žvejybos kontrolės pareigūnai taip pat patikrino, ar žvejybos žurnalo duomenys sutampa su faktiniu žuvų kiekiu. Ypač didelis dėmesys skirtas draudimo žvejoti menkes kontrolei.

Primename, kad Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius nuolat vykdo žvejybos kontrolę ir stebėseną, prižiūrėdamas verslinę, specialiąją ir mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje (atviroje jūroje ir priekrantėje). Taip kovojama su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba.

Share iconDalintis