Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kontrolė inspektoriaus delne

Ne paslaptis, kad šiandieniniame pasaulyje daugelyje darbo sričių informacinės technologijos tampa neatsiejamos nuo kasdienybės. Jos padidina darbo našumą ir tikslumą, o apsikeisti informacija galima akimirksniu. Daugumos Lietuvos ūkio subjektų veiklą prižiūrinčių institucijų informacinės technologijos taip pat neaplenkė, o Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskiriems skyriams tapo lyg kasdienė duona. Žvejybos kontrolės specialistai, bendradarbiaudami su informacines technologijas vystančiomis įmonėmis, sujungė savo profesionalią patirtį ir sukūrė efektyviai funkcionuojančią Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (toliau – ŽDIS), kuri pavyzdingai užtikrina, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos mastu būtų nuosekliai įgyvendinama Bendroji Europos Sąjungos žuvininkystės politika. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai ir atsižvelgiant į nacionalinių bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, kiekvieną dieną ir realiu laiku tarp Europos Sąjungos šalių narių turi būti greitai keičiamasi operatyvia, su žvejyba susijusia informacija. Dėl ŽDIS žvejybos laivų buvimo vieta pasaulio vandenynuose, žvejybos žurnalų duomenys (sugavimai, iškrovimai), pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų bei perėmimo deklaracijų informacija tapo pasiekiama kompiuterio pelės mygtuko paspaudimu.

 

Per pastaruosius metus finišo tiesiojoje atsidūrė dar vienas didelis Europos Sąjungos masto projektas žvejybos kontrolės srityje. Diegiamos elektroninės inspektavimo ataskaitos (angl. Electronic Inspection Reporting, EIR) dar labiau didina žvejybos kontrolės pareigūnų darbo efektyvumą. Nebereikia pildyti popierinių patikrinimo aktų, patikrinimų metu sugaištama mažiau laiko, o svarbiausia tai, kad informacija apie su žvejyba susijusio ūkio subjekto patikrinimą galima iš karto apsikeisti su kolegomis ir Lietuvoje, ir užsienyje. Elektroninės inspektavimo ataskaitos yra ŽDIS mobiliosios aplikacijos dalis – modulis, leidžiantis mobiliajame įrenginyje pildyti inspektavimo ataskaitas (patikrinimo aktus) žvejybos laivų tikrinimo atviroje jūroje arba uoste metu, taip pat tikrinant ūkio subjektus žuvų perdirbimo, prekybos vietose arba transportavimo metu. Žvejybos kontrolės inspektorius keliais mobiliojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano palietimais gali susisiekti su ŽDIS ir patikrinti, ar deklaruojami tikrinamo subjekto duomenys atitinka patikrinimo vietoje nustatytą faktą. Paskui – Elektroninės inspektavimo ataskaitos pildymas ir jos duomenų išsiuntimas atgal į ŽDIS. Tačiau bene didžiausias šių elektroninių ataskaitų privalumas – tai galimybė iš karto apsikeisti operatyvine informacija tarp visų Europos Sąjungos šalių narių. Šie duomenys Lietuvos ir užsienio žvejybos kontrolės pareigūnams yra neįkainojami stengiantis išnaudoti savo žvejybos kontrolės išteklius pačiu optimaliausiu būdu, o su žvejyba susijusių ūkio subjektų rizikos analizę padaro ypač tikslią. Pavyzdžiui, Lenkijos žvejybos kontrolės inspektoriai, patikrinę Lietuvos Respublikos žvejybos laivą savo jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir automatiškai perdavę šią informaciją Lietuvos kolegoms, padarys jiems didelę paslaugą, nes Lietuvos žvejybos kontrolės inspektoriai, planuodami savo kontrolės veiksmus jūroje, jau žinos, kad artimiausiu metu šio žvejybos laivo tikrinti tikrai nėra būtinybės, o ir žvejybos laivas galės netrukdomas vykdyti savo veiklą iki žvejybos reiso pabaigos. Šitaip žvejybos kontrolės profesionalai, pasitelkdami informacinių technologijų galimybes, šiandieną savo pačių darbą daro daug efektyvesnį ir pažangų, o taupydami bendrus Europos Sąjungos žvejybos kontrolės išteklius, nukreipia juos į pačias problemiškiausias vietas taip didindami ir visos Europos Sąjungos žvejybos kontrolės efektyvumą, užtikrindami Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimą bei tvarų rytojų.

 

 

Share iconDalintis