Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos ir akvakultūros ekspertų grupės posėdis Briuselyje

2018 metų vasario 19 dieną Briuselyje vyko Žvejybos ir akvakultūros ekspertų grupės posėdis, kuriame Lietuvą atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro vyriausiasis specialistas Justas Poviliūnas ir žuvininkystės atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Sigita Meškelevičiūtė. Posėdyje dalyvavo kitų Europos sąjungos valstybių narių atstovai, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros bei Europos komisijos atstovai. Susitikimo metu Europos komisijos atstovai priminė, kad pagal Ungurių reglamento (EB) Nr. 1100/2007 9 straipsnį kas trejus metus privalomas teikti įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Valstybės narės tokią ataskaitą turi pateikti iki 2018 m. birželio 30 d. Šiemet vyks bendras Ungurių reglamento vertinimas. Šiuo klausimu Europos komisija glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautine jūrų tyrinėjimo taryba ICES. Šiais metais valstybių narių ataskaitos bus vienas svarbiausių informacijos šaltinių bendram Ungurių reglamento vertinimui atlikti. Komisija paragino valstybes nares nepamiršti pateikti Ungurių reglamento 11 straipsnyje išvardintos informacijos. Valstybėms narėms buvo pateiktos ataskaitos pildymui reikalingos lentelės (informacijos pateikimo šablonas), todėl Europos Komisija išklausė valstybių narių klausimų dėl pateiktų šablonų ir pateikė atsakymus į iškilusius klausimus. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su 2017  metų ES žuvų rinkos ataskaita. Plačiau su šia ataskaita galima susipažinti  internetiniame tinklapyje http://www.eumofa.eu/eumofa-publications.

 

Išsamiau tel. (8 5) 2100 505 arba el. paštu Justas Poviliū[email protected];

Straipsnio publikavimas galimas tik gavus Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM sutikimą arba pateikiant nuorodą į jį.

 

Share iconDalintis