Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Baltijos jūroje regioninės rizikos analizės darbo grupės susitikimas

2014 m. gegužės 7 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas dalyvavo Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros (toliau – agentūra) organizuotame žvejybos Baltijos jūroje regioninės rizikos analizės darbo grupės susitikime dėl Bendrojo veiklos plano.

Susitikimo metu Agentūra pristatė apibendrintą informaciją apie žvejybą Baltijos jūroje 2013 m. – žvejybos intensyvumą pagal mėnesius ir rajonus, žuvų rūšis ir iškrovimo uostus. Taip pat buvo pristatyta apibendrinta Baltijos jūros regiono šalių narių pateiktų rizikos veiksnių vertinimo ataskaita. Pagal gautus duomenis Agentūra atliko regioninę rizikos analizę ir pateikė pasiūlymą dėl Bendrojo veiklos plano. Pasiūlymą aptarus, regiono rizikos vertinimo ataskaitai buvo pritarta, pateikta pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, jų taikymo arba pakeitimo.  Pritarta ir Regioninės rizikos vertinimo analizei, kuri bus pateikta darbo grupei, rengiančiai Bendrąjį veiklos planą. Darbo grupė nustatys konkrečius žvejybos Baltijos jūroje kontrolės veiksmus ir kiekvienos šalies įsipareigojimus 2014 m. II pusmečiui.

Išsamiau – tel. (8 46) 36 57 45 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis