Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdyje skirstytos žvejybos kvotos

2013 m. gruodžio 30 d. vykusiame Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-24 „Dėl Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos ir Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1513; Nr. 64; Nr. 133-6813) posėdyje Baltijos jūros priekrantėje žvejojantiems žuvų išteklių naudotojams paskirstytos 2014 metų žvejybos kvotos: 206 t menkių, 329 t strimėlių, 12 t šprotų. Individualios menkių, šprotų, strimėlių, lašišų žvejybos kvotos atskiriems Baltijos jūros priekrantės naudotojams neskirstytos – jiems leista žvejoti šių rūšių žuvis iki tol, kol bendros priekrantės žuvų išteklių naudotojams paskirtos žvejybos kvotos bus panaudotos 80 proc. Posėdžio metu atviros Baltijos jūros žuvų išteklių naudotojams paskirtos 1 850 t menkių, 1 481 t strimėlių, 5 999 t šprotų žvejybos kvotos.

Share iconDalintis