Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis

Informuojame, kad 2012 m. gruodžio 28 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose Klaipėdoje, Naujojo uosto g. 8A, vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame bus svarstomas 2013 m. žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo žuvų išteklių naudotojams klausimas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą, kuriame nurodoma:

1. Norimų gauti žuvų rūšių žvejybos kvotų dydis.

2. Laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti, pavadinimas (-ai).

3. Laivo nuomos sutarties (čių) kopija (-os) ( jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

4 Laivo (-ų) klasifikacinio (-ių) liudijimo (-ų) kopija (-os) (išskyrus Baltijos jūros priekrantėje žvejojančius laivus).

Dokumentai dėl kvotų skyrimo priimami aukščiau nurodytu adresu iki 2012 m. gruodžio 20 d. 12.00 val.

Share iconDalintis