Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės Bendrojo veiklos plano techninės grupės susitikimas

2014 m. vasario 19 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas dalyvavo Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros (toliau – agentūra) organizuotame Baltijos jūros žvejybos kontrolės Bendro veiklos plano techninės grupės susitikime.

Susitikimo metu buvo aptarti visi darbotvarkės klausimai: dabartinė žvejybos situacija Baltijos jūroje, bendra žvejybos kontrolės veikla, techninės grupės veiklos efektyvumo plėtojimas, geriausi praktiniai pavyzdžiai, agentūros bendros veiklos ketvirtinių ir pusmetinių ataskaitų parengimas bei kiti klausimai.

Techninė grupė įvertino šiais metais pagal Bendrą veiklos planą atliktus veiksmus ir patvirtino veiklos koordinavimo, žvejybos kontrolės laivų bei inspektorių apsikeitimo grafikus (datas), aptarė ataskaitų formas ir jų teikimo laiką. Agentūra informavo apie parengtą pusmetinės Bendro veiklos plano ataskaitos projektą. Buvo diskutuojama kaip šio plano kontekste turi būti įgyvendinamos žmogaus teisių konvencijos nuostatos.

Išsamiau apie susitikimą telefonu (8 46) 36 57 45 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis