Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos aktualijos ir perspektyvos NAFO reguliuojamuose vandenyse

2019 m. rugsėjo 23–27 d. Bordo mieste, pietvakarių Prancūzijoje, vyko 41-asis Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir šios organizacijos Nuolatinio tarptautinės kontrolės komiteto (STACTIC) metinis susitikimas.  Suvažiavime dalyvavo 12-os NAFO susitariančiųjų šalių atstovai iš Kanados, Kubos, Danijos, Islandijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ukrainos, Japonijos ir kt. Lietuvai atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vadovai.

Strateginę reikšmę turinčiame susitikime buvo svarstomos prevencinės priemonės, skirtos žuvininkystės ištekliams išsaugoti ir jiems tausoti NAFO reguliuojamose teritorijose. Derantis su kitomis susitariančiomis šios žvejybos organizacijos šalimis, buvo svarstomi svarbūs klausimai dėl esamų Europos Sąjungos (ES) bei Lietuvos žvejybos galimybių. Sėkmingai susitarta dėl žvejybos galimybių bei žvejybos veiklos sąlygų NAFO reguliuojamuose vandenyse. Priimti sprendimai dėl bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLS) ir kvotų. Svarbu paminėti, kad nuo 2020 m. vėl atidaroma krevečių žvejyba NAFO 3M rajone, kuri nuo 2011 m. buvo sustabdyta dėl smarkiai sumažėjusių krevečių išteklių. ES skirtos 823, iš kurių Lietuvai – 145 krevečių žvejybos dienos.

STACTIC posėdžiuose svarstyti žvejybos kontrolės klausimai – šiurkščių pažeidimų ataskaitų teikimas, žvejybos kontrolė uostuose, laivų, vykdančių neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, sąrašų atnaujinimas, galiojančių NAFO kontrolės ir užtikrinimo priemonių pakeitimo galimybės bei rekomendacijos, atnaujinti keitimosi žvejybos duomenimis elementai, užtikrinantys duomenų viešumą bei padėsiantys efektyviau vykdyti žvejybos priežiūrą NAFO reguliuojamuose rajonuose.

Susitikimo metu dviejų metų kadencija pratęsta esamiems NAFO vadovams: prezidentui Stephane Artano (Prancūzija, atstovaujant Sent Pierui ir Mikelonui) ir Komisijos pirmininko pavaduotojui Temur Tairov (Rusijos Federacija).

Share iconDalintis