Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybą Baltijoje kontroliuos išmanioji programėlė?

2016 m. rugsėjo 28–29 dienomis Hamburge vyko BALTFISH kontrolės ekspertų darbo grupės susitikimas, kuriame kartu su Europos Komisijos ir Europos žvejybos kontrolės agentūros atstovais dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva.

Pagrindinis kontrolės specialistų susitikimo tikslas buvo aptarti kliūtis, trukdančias valstybėms narėms įgyvendinti įpareigojimą uoste iškrauti visą laimikį, sužvejotą Baltijos jūroje, bei pasidalinti šios srities gerąja patirtimi. Taip pat buvo aptartos kontrolės priemonės, kurios padėtų vykdyti laimikio iškrovimo uoste įpareigojimą.

Susitikimo metu darbo grupės pirmininkas pasiūlė, kad į naujo Techninių priemonių reglamento aptarimo klausimus būtų įtrauktas darbo grupės pateiktas pasiūlymas dėl specializuotų žvejybos įrankių tinklo akių dydžių prašant, kad jie nebūtų griežtai reglamentuojami, nes taip bus leidžiama išteklių naudotojui gaminti žvejybos įrankius, didinančius selektyvumo rodiklius.

Taip pat susitikimo metu buvo pristatyti pagrindiniai įpareigojimo iškrauti visą sužvejotą laimikį uoste rizikos vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis bus galima tikslingai vykdyti žvejybos laivų inspektavimą ir kontrolę.

Vokietijos Baltijos jūros žuvininkystės mokslinių tyrimų instituto atstovai pristatė idėją, siūlančią valdymo priemonę, užtikrinančią laivų, kuriems leidžiama vykdyti žvejybą Baltijos jūros pakrantės zonoje iki 20 m gylio, geresnę kontrolę. Naudojant šią priemonę, supaprastėtų laivų registracija. Žvejys tai galėtų padaryti išmaniuoju telefonu naudodamas specialią programėlę, kuri leidžia užregistruoti žvejybos įrankių pastatymo koordinates, fiksuotų žvejybos laiką. Visi duomenys internetu būtų perduodami žvejybą kontroliuojančiai institucijai.

 

Share iconDalintis