Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejų pinigines papildys naujasis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

Beveik trejus metus trukusį ES bendrosios žuvininkystės politikos reformos procesą vainikavo pagaliau patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl naujojo Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Ši svarbiausia finansavimo priemonė svariai prisidės prie konkurencingo ir ekonomiškai gyvybingo Europos žuvininkystės sektoriaus plėtros.

Siekiant kompromiso, dėl šio reglamento vyko tikrai įtemptos derybos – net 7 trišaliai dialogai tarp ES Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos.

Iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 2014–2020 metais numatoma teikti parama bus skirta bendrosios žuvininkystės politikos tikslams įgyvendinti ir padės žvejams pereiti prie tausios žvejybos, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti ekonomiką. Nemažas dėmesys bus skiriamas ir naujoms akvakultūros kryptims plėtoti. Be to, iš naujojo fondo bus skiriamos lėšos žuvininkystės sektoriaus duomenims rinkti, su integruota jūrų politika susijusiems projektams įgyvendinti, žuvininkystės kontrolei.

Svarbu tai, kad, oficialiai patvirtinus šį reglamentą, galės būti tęsiami pasirengimo 2014–2020 m. ES paramos teikimo laikotarpiui darbai ir baigti rengti reikalingi nacionaliniai žuvininkystės sektoriaus dokumentai.

ES Oficialiajame leidinyje paskelbto reglamento nuoroda:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_149_R_0001&from=EN

 

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2014-05-22

Share iconDalintis