Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejams organizuotas seminaras / mokymai dėl elektroninių duomenų teikimo

2019 m. rugsėjo 5 d. Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos organizavo seminarą / mokymus žvejams dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų ir informacijos apie atsekamumą teikimo elektroniniu būdu Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje (toliau – ŽDIS). Taip pat buvo pristatyta Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų pildymo tvarka, aptartas jų teikimas Žuvininkystės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos. Žvejai buvo supažindinti su apribojimais, susijusiais su menkių žvejybos draudimu.

Seminaro / mokymų  metu buvo akcentuotas pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų teikimas ŽDIS, aptarti ūkio subjektams kylantys klausimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos, teikiant pirminio pardavimo pažymas ŽDIS, ir jų koregavimas sistemoje.

Taip pat žvejams pristatyti žuvininkystės produktų atsekamumo taisyklių pasikeitimai ir jų įgyvendinimo tvarka. Susirinkusieji buvo mokomi, kaip teikti informaciją apie atsekamumą ŽDIS.Aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos pildant žvejybos žurnalus.

Seminare / mokymuose dalyvavo 19 žvejų, jų atstovų ir pirminių produktų supirkėjų.

Share iconDalintis