Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės valdymui būtinų duomenų rinkimas tolimosios žvejybos regionuose

Š. m. liepos 2–4 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistas dalyvavo Ispanijoje vykusiame Tolimosios žvejybos regionų koordinavimo grupės (RCG LDF) susirinkime. Ši ekspertų grupė koordinuoja žvejybos duomenų rinkimą Pietų Ramiojo vandenyno regiono žvejybos valdymo organizacijos (SPRFMO), Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (CECAF), Žvejybos pietryčių Atlante organizacijos (SEAFO) ir kt. reguliuojamuose žvejybos regionuose.

Remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsniu, valstybės narės renka biologinius, aplinkosaugos, techninius ir socialinius bei ekonominius žuvininkystės valdymui būtinus duomenis. Duomenų rinkimas yra organizuojamas pagal atskirus geografinius regionus: Baltijos jūra, Viduržemio jūra, Šiaurės Atlanto, Šiaurės jūros ir rytų Arkties vandenyno, tolimosios žvejybos regionai. Lietuvos laivai vykdo žvejybą SPRFMO ir CECAF regionuose, todėl Lietuva privalo juose rinkti visus aukščiau išvardintus duomenis.

Taip pat valstybės narės koordinuoja savo duomenų rinkimo veiklą su kitomis valstybėmis narėmis tame pačiame jūrų regione ir deda visas pastangas suderinti savo veiksmus su trečiosiomis valstybėmis, kurios turi suverenias teises į tame pačiame jūrų regione esančius vandenis arba kurių jurisdikcijai tie vandenys priklauso. Siekiant palengvinti regioninį koordinavimą, atitinkamos valstybės narės įsteigia regioninio koordinavimo grupes kiekvienam jūrų regionui. Jas sudaro Komisijos ir valstybių narių paskirti ekspertai.

SPRFMO regione žvejyba vyksta nereguliariai ir dažniausiai jame dirba Lietuvos laivai. Labai griežtai reikalaujama, kad laive būtų stebėtojai. Anot Lenkijos (Lenkija koordinuoja duomenų rinkimą šiame regione) atstovo, stebėtojai laivuose gali būti tik atitinkamus kursus baigę darbuotojai, o juos ruošianti įstaiga arba organizacija turi būti sertifikuota. Tokias galimybes tarp šiame regione žvejojančių Europos Sąjungos narių turi tik Lenkija ir Olandija.

CECAF rajone, vadovaujantis Patvarios žvejybos partnerystės sutarties tarp ES ir Mauritanijos protokolo sąlygomis, 60 % Mauritanijos vandenyse žvejojančių laivų įgulos turi sudaryti šios šalies piliečiai. Taip pat laivuose turi būti šios šalies stebėtojas. Tai reiškia, kad daugiau stebėtojų turėti laivuose galimybių nėra.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas problemas, yra sudarytos daugiašalės sutartys SPRFMO regionui tarp Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Nyderlandų, o CECAF regionui – tarp Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir Nyderlandų 2019-2020 metų laikotarpiui. Abiejuose regionuose Lenkija atlieka duomenų rinkėjo vaidmenį, o likusios sutarties dalyvės prisideda finansiškai, atsižvelgiant į iškraunamų žuvų kiekius.

Vykusio susirinkimo metu buvo pažymėta, kad ši grupė regioniniu lygiu dirba efektyviai ir puikiai koordinuoja duomenų rinkimą tarp visų sutarčių dalyvių.

Share iconDalintis