Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės ūkio subjektų dėmesiui! Viešos konsultacijos dėl žuvininkystės kontrolės reglamento (EB) Nr. 1224/2009 vertinimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informuoja, kad iki š. m. kovo 13 d. vyksta viešos konsultacijos dėl žuvininkystės kontrolės reglamento (EB) Nr. 1224/2009 vertinimo. Šių konsultacijų tikslas – padėti įvertinti žuvininkystės kontrolės reglamentą, siekiant nustatyti šio reglamento poveikį bendrai žuvininkystės politikai praėjus penkeriems metams nuo jo įsigaliojimo.

 

Žuvininkystės kontrolės reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis. Kontrolės reglamentas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. Juo įdiegta esminių ankstesnės sistemos pakeitimų, kurių tikslas – užtikrinti bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymąsi.

 

Europos Komisija laukia atsiliepimų apie praktinę minėto reglamento taikymo patirtį iš žvejybos, akvakultūros, perdirbimo įmonių ir vartotojų organizacijų bei vykdomosios valdžios institucijų.

 

Kviečiame suinteresuotus asmenis užpildyti šį klausimyną:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ad32cf8f-b5af-475d-9ff5-130f3e0a62fb?draftid=d86443c7-b06e-4f9d-b3da-0f91fe068307&surveylanguage=LT&serverEnv=&captchaBypass=false

 

Share iconDalintis