Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai koordinavo bendrą menkių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampaniją

2012 m. gegužės 28 d. – birželio 8 dienomis Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai, vykdydami Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros patvirtintą jungtinį veiklos planą, iš Klaipėdos koordinavo bendrą menkių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampaniją. Pagal šį planą visos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono valstybės sutelkė savo pajėgas menkių žvejybos Baltijos jūroje kontrolei susitirpinti. Šiuo metu menkės aktyviausiai gaudomos Danijos Karalystės, Švedijos Karalystės ir Lenkijos Respublikos vandenyse, kur žvejoja ir Lietuvos Respublikos laivai. Kampanijoje dalyvavo Lietuvos, Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos žvejybos kontrolės laivai bei Lietuvos ir Švedijos orlaiviai. Estija ir Suomija teikė visą reikalingą informaciją. Visose Baltijos jūros uostuose, kuriuose iškraunamos menkės, kontrolę atliko žvejybos inspektorių komandos.

Lietuvos koordinacinis centras, užtikrindamas visų komandų efektyvią sąveiką, kasdien analizavo patikrinimų rezultatus, teikė kitų šalių centrams technines rekomendacijas ir kitą informaciją.

Per 12 kampanijos dienų buvo atlikti 136 patikrinimai jūroje ir 160 – žuvų iškrovimo vietose, nustatyta 10 nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų.

 

Daugiau informacijos Europos žuvininkystės kontrolės agentūros tinklapyje http://www.cfca.europa.eu

Share iconDalintis