Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai koordinavo bendrą menkių ir lašišų žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampaniją

2012 m. lapkričio 1–16 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas ir vyriausiasis specialistas Vitalijus Žartunas (Vitalij Žartun), vykdydami Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros patvirtintą jungtinį veiklos planą, iš Klaipėdos koordinavo bendrą menkių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampaniją. Pagal šį planą visos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono valstybės sutelkė savo pajėgas menkių ir lašišų žvejybos Baltijos jūroje kontrolei sustiprinti. Šį kartą kontrolės kampanija apėmė labai plačią akvatoriją – vakarinę, centrinę ir pietinę Baltijos jūros teritoriją. Kampanijoje dalyvavo Lietuvos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos žvejybos kontrolės laivai bei Lietuvos ir Švedijos orlaiviai. Visuose Baltijos jūros uostuose, kuriuose iškraunamos menkės ir lašišos, žuvų iškrovimus iš laivų tikrino Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos žvejybos inspektorių komandos, kai kurios iš jų – tarptautinės.

Lietuvos koordinacinis centras, užtikrindamas visų komandų efektyvią sąveiką, kasdien analizavo patikrinimų rezultatus, teikė kitų šalių centrams technines rekomendacijas ir kitą informaciją. Centro veikloje Lietuvoje dalyvavo Europos žvejybos kontrolės agentūros atstovas p. Akis Koskinnenas (Aki Koskinnen).

Per 16 kampanijos dienų buvo atlikti 52 patikrinimai jūroje ir 132 – žuvų iškrovimo vietose, nustatyta 7 nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimai.

 

Daugiau informacijos Europos žuvininkystės kontrolės agentūros tinklapyje http://www.cfca.europa.eu

Share iconDalintis