Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai dirba ir Tromso (Norvegijos karalystė) uoste

Norvegijos žuvininkystės ministerija yra suteikusi teisę Lietuvos Respublikos laivams 647 žvejybos dienas žvejoti šiaurines krevetes (pandalus borealis) žvejybos apsauginėje zonoje aplink Svalbardą. Lietuva nuo 1998 m. spalio mėnesio kasmet naudojasi šia galimybe. Dabar šiaurines krevetes Svalbardo rajone žvejoja 2 Lietuvos žvejybos įmonės. Vykdant krevečių žvejybą minėtame rajone kaip kvotuojama priegauda taip pat yra sugaunami juodieji (Grenlandijos) paltusai (Reinhardtius hippoglossoides), atlantinės menkės (Gadus morhua), amerikinės plekšnės (Hippoglossoides platessoides). Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, plaukdami išsikrauti žuvies produkcijos iš NEAFC žvejybos akvatorijos Norvegijos Karalystės uostuose, privalo užpildyti elektronines uosto valstybės kontrolės (angl. Port State Control – PSC) formas. Šiose elektroninėse formose pateiktus duomenis privalo patikrinti Lietuvos Respublikos žvejybos kontrolės pareigūnai ir tik po šios procedūros Norvegijos inspektoriai suteikia leidimą laivui išsikrauti produkciją.

Š. m. kovo 27–29 dienomis Tromso uoste, Norvegijos Karalystėje, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pareigūnai tikrino, kaip vykdomas žuvų produktų iškrovimas iš Lietuvos žvejybos tralerių. Inspektavimo metu buvo patikrinta laivų dokumentacija, žvejybos ir produkcijos žurnalai, žuvų produkcijos pakuočių ženklinimas (etiketės) bei jų turinys. Taip pat, vykdant 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklių 7-o straipsnio 2 punktą, buvo tikrinamos žuvų produkcijai skirtos patalpos bei įvertintas šaldymo triumų brėžiniuose nurodytų talpos duomenų patikimumas. Vienam iš žvejybos laivų visiškai iškrovus žuvų produkciją, lazerinio matuoklio Leica DISTOTMA5 pagalba buvo nustatytas žuvų produkcijos sukrovimo triumų tūris ir palygintas su kapitono pateiktuose brėžiniuose deklaruojamu tūriu. Taip pat buvo patikrinta, ar nėra neleistinų, į brėžinius neįtrauktų, triumų patalpų modifikacijų. Verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Share iconDalintis