Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos vadovai lankėsi Kupiškyje

Šių metų balandžio 28 dieną Kupiškio rajono savivaldybėje vyko seminaras-pasitarimas „Kupiškio tvenkinio (Kupiškio marių) biologinės įvairovės išsaugojimas“. Kupiškio savivaldybės ir Lietuvos žvejų ir medžiotojų draugijos kvietimu seminare dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorė Indrė Šidlauskienė bei Žuvivaisos skyriaus vedėjas Valdas Gečys, pristatęs pranešimą „Kokias žuvis įveisiame rytų Lietuvos ežeryne“.

Kiti seminaro pranešėjai aptarė Kupiškio tvenkiniui priskirtinus aplinkosauginius reikalavimus, teisės aktuose nustatytus reikalavimus vandens kokybei ir pan.

Taip pat buvo išsamiai apžvelgta esama Kupiškio tvenkinio situacija, augalija, ichtiologinė būklė, rekreacijos ir žvejybos perspektyvos. Aptarti ir visuomenę dominantys klausimai, kaip antai: kiek valstybei atsieina vienų metų įžuvinimo darbai ir kodėl tuo turi rūpintis valstybė, o ne privatus sektorius.

 

 

Share iconDalintis