Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos vadovai dalyvavo „Europos savaitės Seime 2015 m.“ diskusijoje

Nuo š. m. balandžio 1 d. Seimo Europos informacijos biure prasidėjo Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir Seimo Europos informacijos biuro „Europos savaitės Seime 2015 m.“ diskusijos, skirtos Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą bei Europos dienai paminėti. „Europos savaitė“ diskusijos – dvyliktus metus skaičiuojanti tradicija, suteikianti visuomenei plačias galimybes susipažinti su Seimo komitetų veikla ir Seimo darbu, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje aktualijomis.

Tęsiant diskusijų ciklą, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) atstovai š. m. gegužės 13 d. dalyvavo LR Seimo Kaimo reikalų komiteto, LR Seimo Europos informacijos biuro ir Klaipėdos miesto savivaldybės rengtoje diskusijoje „ES bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje“. Diskusijoje įžanginius žodžius tarė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas bei Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius. Buvo pristatyti penki teminiai pranešimai:

 

  1. ES bendros žuvininkystės politikos reformos įgyvendinimas: jūrinio sektoriaus aktualijos – Agnė RazmislavičiūtėPalionienė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorė;
  2. Išskirtinis valstybės dėmesys žuvų ištekliams – Indrė Šidlauskienė, Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos direktorė;
  3. Mokslo vaidmuo įgyvendinant ES bendrąją žuvininkystės politiką – Antanas Kontautas, Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto studijų prodekanas;
  4. Praktiniai verslinės žvejybos Baltijos jūroje sunkumai – Artūras Maželis, Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacijos „Jūros žvejys“ pirmininkas;
  5. Verslinės žvejybos Baltijos jūroje galimybės, kai žuvininkystės politiką formuoja ES – Remigijus Sakas, visuomeninis jūrų žuvininkystės konsultantas.

Diskusijoje dalyvavo valstybės institucijų atstovai, žvejai, žuvininkystės įmonių asociacijų atstovai ir kt. suinteresuoti asmenys. Buvo apžvelgtos problemos ir klausimai, kylantys vykdant žvejybos veiklą dėl rengiamų naujų teisės aktų projektų ir kt. Aptarti problemų sprendimo variantai bei poreikis rengti daugiau tokių bendrų valstybės institucijų ir žvejų susitikimų.

 

Po diskusijų Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai buvo supažindinti su Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnų atliekamais darbais: kaip ir kokiais įrankiais yra matuojamos žvejybos tinklų akys, kaip matuojamos žvejų sugautos žuvys, kaip atliekami žvejybos laivų patikrinimai, kokie pažeidimai nustatomi dažniausiai ir kt.

 

Lankydamasi Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuje delegacija apžiūrėjo, kaip vykdomi būsimosios jūrinės žuvininkystės laboratorijos pastato rekonstrukcijos darbai pagal Europos žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ (Kopgalis). Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuje svečiai susipažino su specialistais ir jų darbo ypatumais, stebėjo, kaip atliekami žuvų moksliniai tyrimai, žvejybos įrankių selektyvumo bandomieji darbai. Svečiams buvo parodytos laboratorijos, įranga bei instrumentai, naudojami žuvų biologinei analizei bei papasakota, kodėl šie tyrimai svarbūs žuvininkystei Lietuvos ir tarptautiniu mastu.

Share iconDalintis