Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos specialistai sėmėsi patirties Umea jūrų mokslų centre, Švedijos Karalystėje

Žuvininkystės tarnybos specialistai kartu su Klaipėdos universiteto darbuotojais aplankė Umea jūrų mokslų centrą, kur sėmėsi patirties ir įgijo praktinių žinių apie vieną moderniausių Europoje mezokosmų laboratoriją, kuri yra skirta atlikti didelio masto laboratorinius eksperimentus su druskingu arba gėlu vandeniu. Umea jūrų mokslų centras yra mokslinių tyrimų centras, priklausantis Umea Universitui. Šį centrą sudaro Mokslo ir technologijų fakultetas, kuris yra įsikūręs Norrbyn miestelyje, 40 km į pietus nuo Umea miesto. Umea jūrų mokslų centras vykdo ir remia jūros mokslinius tyrimus ir švietimą, atlieka aplinkos analizę, aplinkos monitoringą. Taip pat teikia informaciją apie mokslinius tyrimus ir aplinkos būklę, ypač daug dėmesio skiriant Botnijos įlankai. Umea jūrų mokslų centras vykdo priekrantės ir atvirų jūrų tyrimus specialiais laivais, turi modernią tyrimų stotį lauko ir laboratoriniams darbams atlikti. Šis centras yra aukštą kompetencijos lygį dirbant jūrų mokslų srityse, daugiausiai susijusiose su biologija, chemija, ekologija ir aplinkos būkle.

 

Žuvininkystės tarnybos darbuotojai bendravo su šio centro specialistais, atliekančiais įvairius laboratorinius eksperimentus mezokosmų laboratorijoje, buvo supažindinti su šiems eksperimentams naudojama specialia įranga. Mezokosmas – tai uždara sistema, geriausiai kaip tik įmanoma atkartojanti gamtos sąlygas ir leidžianti valdyti tiriamąjį objektą supančios aplinkos veiksnius (temperatūrą, apšvietimą, druskingumą, CO2 ir kitų dujų koncentraciją, pH, plėšrūnų, parazitų kiekį ir kt.) siekiant nustatyti kiekvieno jų poveikį tiriamajam objektui natūralioje gamtoje. Mezokosmai leidžia tirti visus uždaroje erdvėje esančius organizmus, sąveikas tarp jų, o šiuos tyrimus, kaip ir daromus laboratorijoje, galima kontroliuoti ir pakartoti tomis pačiomis sąlygomis.

 

Ilgametę patirtį turintis mokslininkas, dirbantis mezokosmų laboratorijoje, papasakojo, kad 12 vnt.  5 m aukščio, 0,8 m vidinio diametro cilindro formos mezokosmai buvo sumontuoti pačių mokslininkų rankomis. Kiekvienas mezokosmas yra kontroliuojamas atskirai, todėl tai leidžia atlikti kuo įvairesnius eksperimentus su jūriniu vandeniu, su biologiniais mikroorganizmais ar teršalais. Šios uždaros sistemos yra pripildomos jūros vandeniu, kuris yra pumpuojamas tiesiai iš jūros, 800 m nuo kranto. Pagal poreikį eksperimentams yra naudojamas filtruotas ar nefiltruotas jūros ar gėlas vanduo. Šie rezervuarai yra izoliuoti ir temperatūra yra reguliuojama šildymo-vėsinimo sistemos, kurioje cirkuliuoja glikolis. Temperatūros valdymo blokas yra padalintas į tris dideles ir dvi mažas sekcijas. Temperatūra reguliuojama kompiuteriu sudarant galimybes modeliuoti visas aplinkos sąlygas ir testuoti klimato kaitos efektus.  Mezokosmų viršuje yra įrengtas dirbtinis apšvietimas, kuo labiau imituojantis saulę, kad mezokosmų viduje vyktų fotosintezė.  Įvairūs tyrimai ir eksperimentai mezokosmuose atliekami pakeičiant visą vandenį, arba tik sumažinant vandens kiekį. Viršutiniame aukšte mezokosmų vandens paviršius yra lengvai prieinamas vandens mėginiams paimti. Prie pat mezokosmų patalpos yra įrengta moderni laboratorija, kur vykdomi papildomi vandens ar kitokie tyrimai. Viršutinio vandens sluoksnio arba viso vandens rezervuare maišymas vyksta švelniai burbuliuojant orui arba terminės konvekcijos būdu. Mokslininkas paaiškino, kad šiose eksperimentinėse talpose galima atlikti tyrimus ir su gyvomis žuvimis, tačiau tai turi būti tik kelios mažos žuvytės, kad nebūtų sugadintas eksperimentas.

 

Įgytos žinios ir informacija padės įgyvendinant projektą „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ Nr.  3K0L3-3-15-01, kur, be kitų svarbių uždavinių, yra numatyta įrengti panašiu principu veikiančius modulinius mezokosmus.

Share iconDalintis