Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos specialistai buvo išvykę į Olštyną

2014 m. rugpjūčio 18–20 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) specialistai buvo išvykę į  darbo grupės susitikimą, skirtą projekto „Aštriašnipių (Baltijos) eršketų išteklių atkūrimas bendradarbiaujant su žuvininkystės sektoriaus atstovais“ problematikai aptarti. Susitikime dalyvavo ir Helsinkio komisijos (HELCOM), Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities – šalių, kuriose remiantis istoriniais duomenimis gyveno ar buvo sugaunama eršketų, specialistai.

 

Žuvininkystės tarnyba jau ketverius metus glaudžiai bendradarbiauja su Lenkija bei dar keliomis valstybėmis aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą įtekančiose upėse klausimais. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba vykdo aštriašnipio eršketo reintrodukcijos programą, pagal kurią per ketverius programos įgyvendinimo metus pavyko išauginti ir į migracijai bei nerštui tinkamas upes išleisti 20 tūkstančių vienetų įvairaus amžiaus eršketų.

 

Siekiant atstatyti per pastarąjį šimtmetį visiškai išnykusią aštriašnipio eršketo populiaciją Baltijos jūroje, būtinas Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimas ir kiekvienos jų indėlis. Vadovaujantis HELCOM rekomendacijomis bei ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslais, kelios ES valstybės narės (bendradarbiaudamos ir su Kaliningrado sritimi) ėmėsi iniciatyvos atkurti Baltijos jūros aštriašnipių erškėtų (Acipenser  oxyrinchus) išteklius. Tam tikslui pasiekti gimė idėja parengti bendrą projektą, kuris būtų finansuojamas iš LIFE+ programos. Minėto projekto Lietuvos dalies tikslas – atkurti ir išsaugoti aštriašnipių erškėtų (Acipenser  oxyrinchus) populiaciją, kasmet į Lietuvos upes išleisti ne mažiau nei 20 tūkstančių vienetų eršketų ir taip formuoti genetiškai įvairią reproduktorių bandą Lietuvos vandenyse ir Baltijos jūroje. Be to, siekiant sukurti aštriašnipių erškėtų (Acipenser  oxyrinchus)  reprodukcinį genofondą tolimesniems darbams bei moksliniams šių žuvų biologijos ir migracijos tyrimams,  būtina išplėsti jų veisimo bazę ir į istorines buveinių vietas išleisti vis daugiau šių žuvų jauniklių.

 

Susitikimo metu buvo suformuluoti pagrindiniai projekto tikslai, apsibrėžti planuojami  rezultatai, derinamos šalių partnerių  numatytos veiklos ir darbai, analizuojamas biudžetas, rengiami paraiškos veiklų aprašymai, kurie būtini teikiant galutinę projekto paraišką Europos Komisijai (galutinis pateikimo terminas  2014 m. spalio 16 d.).

Share iconDalintis