Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktore paskirta Indrė Šidlauskienė

Vakar, balandžio 1 dieną, Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lankėsi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Ministrė Žuvininkystės tarnybos kolektyvui pristatė naują, bet Šalies žuvininkų bendruomenei gerai pažįstamą, vadovą –  Indrę Šidlauskienę, kuri iki paskyrimo į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas šioje Tarnyboje vadovavo Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriui.

 

Indrė Šidlauskienė žuvininkystės srityje dirba jau 12 metų. Per tuos metus ji pasirodė kaip pareiginga, kūrybiška darbuotoja ir talentinga vadovė, gebanti strategiškai mąstyti. Už ES paramos žuvininkystei administravimą nacionaliniu lygmeniu, žuvininkystės reikalų koordinavimą tarptautiniu mastu – pozicijų rengimą dėl ES teisės aktų projektų, jų pristatymo ES institucijų darbo organų susitikimuose – Indrė Šidlauskienė susilaukė deramo Šalies ir tarptautinių žuvininkystės institucijų pripažinimo. Jos darbo Žuvininkystės tarnyboje metu parengta ir sėkmingai įgyvendinta nemažai žuvininkystės projektų, surengta ne viena reikšminga tarptautinė konferencija, kurios padėjo užmegzti bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais siekiant bendrų tikslų – atkurti, gausinti žuvų išteklius, stiprinti žvejybos kontrolę.

 

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė naujai paskirtai Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorei Indrei Šidlauskienei ir visam kolektyvui palinkėjo sėkmės bei išreiškė įsitikinimą, kad naujos vadovės sukaupta patirtis prisidės prie efektyvaus bei darnaus žuvininkų kolektyvo darbo organizavimo.

Share iconDalintis