Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Vengrijoje vykusiame devintajame Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo NACEE suvažiavime

Nuo 2010 metų Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra aktyvi NACEE ( Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklas) narė. Šių metų gegužės 16-19 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Vengrijoje Szarvas mieste vykusiame devintajame Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo NACEE suvažiavime  bei konferencijoje „Keitimosi žiniomis bei technologijomis akvakultūroje galimybės ypatingą dėmesį kreipiant bendradarbiavimui su pietryčių Azija“. Suvažiavimą ir konferenciją  organizavo NACEE sekretoriatas bei Vengrijos žuvininkystės, akvakultūros ir melioracijos tyrimų (HAKI) institutas . Suvažiavimą  vedė NACEE prezidentas Laslo Varadi, FAO atstovas Juan Sinchua, HAKI direktorius Bela Halaši Kovač. Suvažiavime ir konferencijoje  dalyvavo Lenkijos, Ukrainos, Rusijos Federacijos, Moldovos, Baltarusijos, FAO, Lietuvos atstovai. Lietuvą NACEE  susitikime atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius Tomas Kazlauskas, Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro viršininkas Valdas Gečys, biuro vyriausiasis specialistas Justas Poviliūnas.

NACEE suvažiavime išklausyta metinės veiklos ataskaita, aptartos tolimesnės veiklos ir bendradarbiavimo tarp šalių narių gairės, aptarta techninio – konsultacinio komiteto veikla. Valdas Gečys išrinktas NACEE tinklo techninio konsultacinio komiteto nariu. Konferencijoje išklausyti vertingi pranešimai, pasikeista patirtimi žuvininkystės, akvakultūros srityje. Justas Poviliūnas pristatė Žuvininkystės tarnybos veiklą įgyvendinant Projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimo darbai Lietuvoje“ įgyvendinant ungurių valdymo planą. Apskritojo stalo metu pasikeista bendradarbiavimo su Azijos šalimis patirtimi. Ukrainos, Baltarusijos šalių atstovai informavo, kad šiuo metu Azijos šalys labai domisi lašišinių žuvų (margųjų ir vaivorykštinių upėtakių), eršketinių žuvų, karpių, europinių šamų bei vėžių auginimo patirtimi. Žuvininkystės tarnyba, turinti patirties  lašišinių, sykinių, karpinių, eršketinių žuvų bei starkių ir ungurių auginime,  pasidalinusi patirtimi šioje srityje, kuri labai naudinga plėtojant žuvininkystę ne tik Lietuvos bet ir visos Europos  mastu, pasiūlė tęsti bendradarbiavimą pasidalinant esama patirtimi. Artimiausiu metu aptarta galimybė pasidalinti patirtimi su Tadžikistano žuvininkystės specialistais.

Share iconDalintis