Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos planuojami žuvų įveisimo darbai 2019 metais

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos vykdo deleguotą funkciją – atkurti ir gausinti žuvų išteklius valstybinės reikšmės vandens telkiniuose. 2019 metais planuojama į telkinius įveisti 18 rūšių žuvų bei 1 vėžių rūšį. Viena svarbiausių Žuvininkystės tarnybos veiklos krypčių – atkurti vietines  retų nykstančių žuvų populiacijas, kad jos galėtų natūraliai išsilaikyti. Numatoma pagausinti plėšrių žuvų rūšių kiekį, kadangi šias rūšis labiausiai mėgsta žvejai mėgėjai. Žuvininkystės tarnyba į Lietuvos valstybinės reikšmės vandens telkinius 2019 metais planuoja išleisti ne mažiau negu 7 milijonus 200 tūkstančių vienetų paaugintų įvairių žuvų rūšių jauniklių.

Labai svarbią paaugintos žuvų įveisimo medžiagos dalį sudaro retos, saugomos ir vertingos žuvų rūšys: lašišos, šlakiai ir margieji upėtakiai, kurių planuojama išleisti ne mažiau nei 500 tūkstančių vienetų. Ungurių planuojama paauginti ir įveisti apie 1 milijoną 560 tūkstančių vienetų. Planuojama įveisti beveik 50 tūkstančių vienetų aštriašnipių eršketų ir sterlių paaugintų jauniklių. Numatoma įveisti daugiau nei 5 milijonus vienetų plėšrių žuvų rūšių: starkių, lydekų, šamų bei vėgėlių paaugintų jauniklių.

Reikia pasidžiaugti tuo, kad Aplinkos ministerija planuoja prisidėti atkuriant žuvų išteklius bei skirti 300 tūstančių eurų sumą žvejų mėgėjų labai vertinamų lydekų, baltųjų amūrų bei margųjų plačiakakčių įsigijimui. Planuojama už šias lėšas įsigyti ir įveisti apie 200 tūkstančių vienetų paaugintų lydekų jauniklių, kelis tūkstančius vienetų baltųjų amūrų bei margųjų plačiakakčių.

Share iconDalintis