Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos organizuotas susitikimas su žvejais ir žvejų įmonių atstovais sulaukė didelio susidomėjimo

2019 m. gruodžio 5 d. 14 val. Žuvininkystės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pakvietė žvejus ir žvejybos įmonių atstovus į susitikimą pasiklausyti informacinių pranešimų aktualiomis žuvininkystės sektoriui temomis. Kalbėta apie aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje darbus, žvejybą velkamaisiais įrankiais rytinėje Baltijos jūros dalyje ir žvejybos Baltijos jūroje apribojimus 2020 metais.

Pranešimą apie aštriašnipių eršketų (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815) populiacijos atkūrimo Lietuvoje darbus, jų sugavimus, migraciją, ženklinimą, ekologinį stebėjimą Baltijos jūros priekrantės zonoje pristatė Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistas Andrej Pilinkovskij. Jau daugiau negu 9 metus su šios rūšies žuvimis dirbantis pranešėjas pateikė duomenis apie istorinius aštriašnipių eršketų sugavimus Lietuvoje ir pasaulyje, įdomios informacijos apie jų išnykimo priežastis, atkūrimo viziją, pirmą kartą Lietuvoje atliktus aštriašnipių eršketų kraujo parametrų tyrimus, atskleidžiančius, kaip aštriašnipių eršketų šiųmetukus veikia skirtingos kilmės stresoriai: šviesa, tamsa, transportavimo laikas ir kt. Ši informacija ypač aktuali pervežant žuvis iš Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos skyrių, kur eršketai yra auginami iki to laiko, kol bus galima gabenti juos į išleidimo vietas. Nustatyta, kad aštriašnipių eršketų kraujo parametrai visiškai atsistato po 24 val.

Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistas pateikė įdomių faktų apie Neries ir Šventosios upėse išleistų aštriašnipių eršketų jauniklių migracijos tyrimus. Aštriašnipiai eršketai, prieš paleidžiant juos į vidaus vandens telkinius, buvo ženklinami į žuvies pilvo ertmę implantuojamais radijo žymekliais ir išoriniais „Floy-Tag“ tipo žymekliais. Šios priemonės padėjo gauti duomenis apie mirtingumą, migracijos intensyvumą, greitį, trukmę, taip pat kitą šios rūšies žuvų populiacijos atkūrimui reikalingą informaciją.

Žuvininkystės tarnybos specialistai, bendradarbiaudami su Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centro Molekulinės ekologijos laboratorijos mokslininkais, patikslino dviejų eršketų individų, laikomų T. Ivanausko zoologijos muziejuje, rūšinę priklausomybę. Remiantis kontrolinio regiono sekų palyginamaisiais tyrimais, buvo nustatyta individų rūšinė priklausomybė. T. Ivanausko zoologijos muziejuje eksponuojami ir saugomi du eršketai, sugauti 1960 m. Baltijos jūroje, anksčiau buvo identifikuoti kaip Europiniai Atlantiniai eršketai (A. sturio), o atlikus mtDNR molekulinius tyrimus jie priskirti aštriašnipių eršketų (A. oxyrinchus) rūšiai, t. y. būtent tai rūšiai, kurią pastaraisiais dešimtmečiais bandoma atkurti Baltijos jūroje.

Nuo 2011 m. į Lietuvos upes įveista 197 251 vnt. aštriašnipių eršketų. Kad darbai vykdomi sėkmingai ir jaučiamas šių žuvų populiacijos pagausėjimas, vienbalsiai paliudijo susirinkę žvejai, vis dažniau sugaunantys eršketus. Pranešėjas paragino žvejus, sugavus aštriašnipį eršketą, apie tai pranešti Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo skyriui šiais telefonų numeriais: +370 670  58 892, 8 700  14 961, o po to sugautą žuvį būtinai paleisti, kad ateityje būtų galima džiaugtis atkurta aštriašnipių eršketų populiacija.

Kitus pranešimus žvejams ir žvejybos įmonių atstovams skaitė Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas. Susirinkusiems pristatyta informacija dėl žvejybos velkamaisiais įrankiais rytinėje Baltijos jūros dalyje, įsigaliojus menkių žvejybos draudimui. Pristatytas 2019 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1248, kuriuo nustatomos priemonės didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti.

Vėliau aptarti žvejybos Baltijos jūroje apribojimai 2020 metais. Pristatytas 2019 m. spalio 30 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1838, kuriuo 2020 m. nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis.

Į Žuvininkystės tarnybos organizuotą susitikimą atvyko kaip niekada gausus būrys žvejų ir žvejybos įmonių atstovų, kurie ne tik klausėsi pranešimų, bet aktyviai uždavinėjo klausimus, dalinosi patirtimi, dalyvavo diskusijose.

Share iconDalintis