Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos dėmesys – retų ir nykstančių žuvų išteklių palaikymui ir atkūrimui

Spalio 10–11 dienomis Trakuose vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Retų ir nykstančių žuvų ištekliai, grėsmės ir perspektyvos“, kurią organizavo Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Konferenciją atidarė Žuvininkystės tarnybos direktorius Tomas Kazlauskas. Konferencijos organizatorius, dalyvius ir svečius pasveikino LR žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius. Pranešimus parengė ir skaitė žuvivaisos specialistai iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Danijos, Čekijos ir Lietuvos.

„Lietuva – vandenų kraštas. Todėl nenuostabu, kad žvejyba ir žuvininkystė lietuviams nuo neatmenamų laikų buvo viena svarbiausių žemės ūkio šakų“, – pabrėždamas konferencijos temos svarbą kalbėjo LR žemės ūkio viceministras P. Narkevičius.

Konferencijos metu pristatyti pranešimai: „Retų žuvų būklės apžvalga ir ateities perspektyvos Lietuvoje“, „THS rodiklio aprobacija įvertinant margojo upėtakio buveinių kokybę“, „Aplinkos kaitos ir invazinių žuvų rūšių poveikis retosioms žuvims“, „Baltarusijos vaidmuo išsaugant pasaulinę europinio ungurio populiaciją“, „Vertingų eršketinių žuvų jauniklių, auginamų URS, problemos, susijusios su ligomis“ ir kt. labai aktualūs pranešimai.

Žuvininkystės specialistai iš skirtingų šalių pristatė savo regionų patirtį veisiant retas ir nykstančias žuvų rūšis, pasidalino patirtimi, kokių prevencinių priemonių imamasi atstatant šių žuvų išteklius, su kokiais iššūkiais ir grėsmėmis susiduriama, kaip kovojama su žuvų ligomis ir kt.

Lietuva pirmoji iš trijų Baltijos šalių pradėjo retų ir nykstančių žuvų išteklių atkūrimo darbus. Latvija, Baltarusija, Ukraina, Lenkija, Čekija mato realią perspektyvą ir nori bendradarbiauti su Žuvininkystės tarnyba, perimant gerąją patirtį šioje srityje.

„Norisi pasidžiaugti, kad Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos specialistai, sukaupę didžiulę patirtį žuvivaisos srityje, o dabar jau ir retų bei nykstančių žuvų rūšių veisime, turi kuo pasidžiaugti ir parodyti vykdomų darbų rezultatus kitų šalių specialistams. Tarptautinis bendradarbiavimas tapo ne vieno įgyvendinto projekto sėkmės garantu tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Siekiant atkurti retų ir nykstančių žuvų rūšis, kolegų patirtis dažnai yra neįkainojama ir labai sveikintina“, – kalbėjo Žuvininkystės tarnybos direktorius T. Kazlauskas.

Viena svarbiausių Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos veiklos krypčių – moksliškai pagrįstų žuvų rūšių veisimas ir išleidimas į valstybinius vandens telkinius, tikslas – atkurti ir išlaikyti tvarius žuvų išteklius ir žuvų bioįvairovę. Kasmet įžuvinama 15–17 žuvų rūšių jaunikliai. Tai daugiausia retos, saugomos, vertingos žuvų rūšys, tokios kaip aštriašnipiai eršketai, lašišos, šlakiai, margieji upėtakiai, kiršliai, ūsoriai, skresnukiai.

Vis dėlto vidaus vandenų įžuvinimo problema išlieka opi, nes natūralūs žuvų ištekliai patys sunkiai atsikuria ir neišsilaiko dėl žmonių ūkinės veiklos ar gamtos sąlygų. Šiandien būtina įdėti daug pastangų, kad retos ir beveik išnykusios žuvų rūšys būtų atkurtos ir gausiai išplistų mūsų vidaus vandenyse.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai stebėjo, kaip į Neries upę prie Branžuolės upės žiočių Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos specialistai  išleido  4 000 vnt. ūsorių šiųmetukų. Vidutinis į upę išleistų ūsorių svoris – 2 g, jie pirmą kartą Žuvininkystės tarnybos istorijoje inkubuoti ir paauginti Pietų regiono žuvivaisos skyriuje, Laukystoje.

Į Bražuolės upę papildomai išleista ir 200 vnt. margųjų upėtakių dvivasarių, vykdant 2019 m. margųjų upėtakių įveisimo į šią upę planą (2000 vnt.). Vidutinis įžuvintų margųjų upėtakių svoris – 150 g. Šios lašišinių šeimai priklausančios žuvys išaugintos Rytų regiono žuvivaisos skyriuje, Trakų Vokėje.

Visos konferencijos metu dalyviai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimi, mintimis apie planuojamus tolesnius darbus, siekiant atkurti retų ir nykstančių žuvų išteklius, bei keitėsi idėjomis dėl galimų bendrų tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo.

Share iconDalintis