Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos bendražygis – Olštyno institutas Lenkijoje

 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) iš kaimyninių šalių glaudžiausiai bendradarbiauja su Lenkijos Olštyno Stanislovo Sakovičiaus vidaus vandenų žuvininkystės institutu (toliau – Olštyno institutas), su kuriuo 2010 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis galioja iki šiol (anksčiau su Lenkijos žuvininkystės institutu bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta tuometinio Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (toliau – VŽŽTC), kuris 2010 m. buvo reorganizuotas). Pagal šią sutartį bendradarbiaujama teorinės ir praktinės žuvininkystės veiklos srityse: vyksta specialistų mokymai, konferencijos, skaitomi pranešimai, dalijamasi gamybine patirtimi. Žuvininkystės tarnybos specialistai visada kviečiami dalyvauti Lenkijos žuvininkystės instituto organizuojamose teminėse konferencijose „Wylęgarnia“ (inkubatorius), eršketinių, lašišinių ir karpinių žuvų augintojų konferencijose „Ežerai ir vandens saugyklos“. Abiejų institucijų pasiekimai publikuojami Lenkijos žuvininkystės instituto leidinyje „Komunikaty rybackie“.

Olštyno institutas padėjo Žuvininkystės tarnybai poskyriuose įdiegti šamų, aštriašnipių eršketų, ungurių, ūsorių, kiršlių veisimo ir auginimo technologijas. Kaimynų gamybinėse bazėse patirties ir įgūdžių sėmėsi ne vienas Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus specialistas. Savo ruožtu Lenkijos žuvininkai jau keleri metai iš eilės iš Žuvininkystės tarnybos specialistų mokosi lašišų veisimo technologijos, įsigyja genetiškai atsparios medžiagos – lašišų ikrų, iš kurių išaugintomis lašišaitėmis Lenkijos mokslininkai viliasi atstatyti Lenkijos upėse sunykusias lašišų populiacijas. Iš Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio du Lenkijos ūkiai yra įsigiję veislinių karpių.

Žuvininkystės tarnyba, kartu su partneriais iš Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos žuvininkystės institutų yra parengusi bendrą tarptautinį projektą „Baltijos jūros aštriašnipių eršketų Acipenser oxyrinchus išteklių atkūrimas“ LIFE programos paramai gauti ir pateikė paraišką Europos Komisijai vertinti.

Nuo 2010 m. Žuvininkystės tarnyba kartu su Lenkijos žuvininkystės institutu yra NACEE (Vidurio ir rytų Europos akvakultūros centrų tinklo) narė (nuo 2004 m. iki 2010 m. nariu buvo LVŽŽTC).

 

Share iconDalintis