Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos atstovas dalyvavo Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato organizuotame seminare bioįvairovės tema Briuselyje

Š. m. balandžio 9 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vedėja Indrė Šidlauskienė buvo išvykusi į Briuselį, kur dalyvavo Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato organizuotame seminare „Bendroji biologinės įvairovės sistema peržiūrint ES biudžetą“. Seminaro metu buvo pristatyta ir išsamiai aptarta rengiama studija, siekiant kuo efektyviau panaudoti ES fondų, tarp jų ir naujojo Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo, paramą, skirtą bioįvairovei užtikinti ir skatinti bei siekti, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių bioįvairovei įgyvendinant įvairias veiklas, finansuojamas iš ES fondų. Pagal šią studiją Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas tikisi patvirtinti gaires valstybėms narėms. Kadangi seminaro dalyviai išsakė daug esminių pastabų ir pasiūlymų dėl rengiamos studijos, Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas paprašė, kad kompetentingos institucijos bei suinteresuoti asmenys šias pastabas ir siūlymus per dvi savaites pateiktų raštu.

Su rengiama studija galima susipažinti čia: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/BD%20Proofing%20Main%20Report.pdf

Share iconDalintis