Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos atstovai dalyvavo NACEE tinklo susitikime

2016 d. gegužės 16–21 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Vidurio ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (toliau – NACEE), kurio narė yra Žuvininkystės tarnyba, susitikime bei tarptautinėje konferencijoje „Eršketinių žuvų akvakultūra šiuolaikinės tendencijos ir perspektyvos“. Susitikime dalyvavo NACEE tinklo nariai iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos, Moldovos, Latvijos ir Baltarusijos. Šiuo metu NACEE organizacijoje yra 35 nariai iš 10 šalių, taip pat tarpvyriausybinė organizacija NACA, kuri turi asocijuoto nario statusą. Kadangi NACEE organizacijoje yra 5 ES šalys narės ir 5 šalys, kurios nėra ES narės, NACEE organizacija tampa šių skirtingų regionų jungiamąja grandimi.

 

Susitikimo metu NACEE prezidentas Lazslo Varadi pristatė Vidurio ir Rytų Europos 2015 metų akvakultūros centrų tinklo veiklos ataskaitą, identifikavo perspektyvas 2016 metams ir tolimesnei ateičiai, apžvelgė dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, kaip NACEE nariai galėtų prisidėti prie jų įgyvendinimo, pristatė numatomus renginius ir kitus einamuosius veiklos klausimus. NACEE generalinis sekretorius Peter Lengyel pristatė finansinę ataskaitą, gautus prašymus dėl 4 naujų narių priėmimo į NACEE organizaciją, vyko balsavimas dėl jų priėmimo. Taip pat buvo balsuojama dėl NACEE organizacijos stojimo į dar didesnę organizaciją NACA tam, kad būtų skleidžiama informacija apie NACEE ir jos narių vykdomą veiklą, išplėsti NACEE organizacijos narių dalyvavimo kituose tarptautiniuose projektuose, kuriuos įgyvendina NACA, galimybes. NACEE dalyvauja tarptautiniame projekte TAPAS, iš kurio iš dalies yra išlaikoma ir NACEE administracija.

 

Be šios veiklos visų šalių atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Eršketinių žuvų akvakultūra – šiuolaikinės tendencijos ir perspektyvos“, kurioje pranešimus pristatė Žuvininkystės tarnybos atstovai, Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos, Moldovos Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių žuvininkystės specialistai. Vėliau vyko intensyvios diskusijos, pasikeista kontaktais ir aptartos galimybės bendradarbiauti ateityje.

 

Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus poskyriuose žuvys įveisimui auginamos tiek atvirojo, tiek uždarojo tipo vandens apytakos sistemos sąlygomis taikant šiuolaikines technologijas, laikantis visų būtinų biotechnologinių bei kokybės reikalavimų. Kasmet Žuvininkystės tarnyba išaugina ir įveisia 24–26 milijonus vienetų įvairaus amžiaus žuvų, kurių didžioji dalis yra užaugintos uždarojo tipo vandens apytakos sistemos sąlygomis, todėl buvo įdomu ir naudinga pasidalinti patirtimi ir pasikeisti nuomonėmis.

 

Delegacijos nariai buvo supažindinti su valstybiniu Dniepro eršketinių žuvų veisimo ūkiu, kuris vienintelis Ukrainoje dirbtinai veisia ir įžuvina sterlėmis Dniepro upę. Šis ūkis kasmet gali išauginti iki 5 milijonų vienetų sterlių jauniklių, kuriais įžuvina Dnieprą. Visos eršketinės žuvys įtrauktos į Ukrainos raudonąją knygą ir yra saugomos. Taip pat buvo aplankyta ir kita valstybinė įmonė, kuri dirbtinai veisia, paaugina ir įžuvina Dnieprą bei vandens saugyklas prie Kakchovo hidroelektrinės augalėdėmis žuvimis, tokiomis kaip plačiakakčiai, amūrai. Taip pat augina sterkus ir lydekas.

 

Žuvininkystės tarnybos atstovai ir ateityje bendradarbiaus su NACEE tinklo nariais ir su kaimyninių šalių specialistais ir konsultuosis dėl naujų technologijų diegimo uždarosiose vandens apytakos sistemose.

 

Susitikimo akimirkos:

 

 

Share iconDalintis