Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos atstovai dalyvavo Aplinkos ministerijos organizuotame Žvejybos vidaus vandenyse forume

Aplinkos ministerijos kvietimu, šių metų spalio 12-13 dienomis, Žuvininkystės tarnybos atstovai dalyvavo Aplinkos ministerijos organizuotame Žvejybos vidaus vandenyse forume. Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Poviliūnas pristatė ungurių išteklių atkūrimo darbus, kurie sėkmingai įgyvendinami Lietuvoje.

Nors Lietuvoje ungurių ištekliai vidaus vandenyse bei sugavimai lyginant su kitomis šalimis šiuo metu yra nedideli, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų Žuvininkystės tarnyba pagal galimybes teikia duomenis Europos Komisijai apie ungurių sugavimus vidaus vandenyse, dirbtinio ungurių įveisimo kiekius, akvakultūroje išaugintų ungurių kiekius, analizuoja migruojančių iš ežerų sidabrinės stadijos ungurių ilgį, svorį, nustato migruojančių ungurių amžių. Tenka pripažinti, kad ungurių išteklių būklė tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, kuriose gaudomi įvairių subrendimo stadijų unguriai, yra prasta ir kelia didelį susirūpinimą. Šiuo metu ungurių populiacijos būklę Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių, lemia dirbtinis ungurių įveisimas, nes natūraliai į ungurių arealo pakraštį, kuriame yra ir Lietuva, atplaukiančių ungurių kiekis yra labai mažas arba jie iš viso nebeatplaukia. Galima tik pasidžiaugti, kad 2018 metais Žuvininkystės tarnybai pavyko sėkmingai įsigyti ir įveisti rekordinį, atvežtų iš Anglijos ir paaugintų Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biure ungurių kiekį, kuris siekė 1 milijoną 650 tūkstančių vienetų. Unguriai buvo įveisti pagal patvirtintą Įveisimo 2018 metų planą į 46 unguriams gyventi tinkamus, skirtingų Lietuvos rajonų vandens telkinius – ežerus bei upes.

 

Šie ir kiti aktualūs klausimai buvo aptarti forumo metu, kurio tikslas buvo pasikeisti nuomonėmis dėl žvejybos vidaus vandenyse reglamentavimo, žuvų išteklių apsaugos ir gausinimo. Žvejybos forume taip pat dalyvavo Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, žvejai mėgėjai, žvejų verslininkų bei vietos bendruomenės atstovai.

 

Share iconDalintis