Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje viešėjo Norvegijos žuvininkystės direktorato ir Pakrančių apsaugos delegacija

Lapkričio mėn. 6–8 dienomis Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo ir Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuose Klaipėdoje viešėjo Norvegijos žuvininkystės direktorato specialistai: Peras Vangenštenas (Per Wangensten), Finas Hovas (Finn Hov), Bjornaras Myrsetas (Bjørnar Myrseth), Sigurdas Ričardsenas (Sigurd Richardtsen), Toras Glistrupas (Tor Glistrup) bei Norvegijos pakrančių apsaugos pareigūnas Rogeris Andresenas (Roger Andreassen). Minėti specialistai į Klaipėdą atvyko pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl bendradarbiavimo žvejybos kontrolės srityje.

Pagrindinis Norvegijos delegacijos tikslas buvo susipažinti su Lietuvoje vykdoma trečiųjų šalių, ypač Norvegijos, laivų, gabenančių žuvininkystės produktus per Klaipėdos uostą, kontrole, susipažinti su Klaipėdos uosto infrastuktūra bei aptarti Norvegijos ir Lietuvos žvejybos kontrolės institucijų bendros veiklos plėtrą.

Vizito metu Norvegijos atstovai kartu su mūsų pareigūnais dalyvavo laivo, atgabenusio žuvininkystės produktus iš Norvegijos, ir vienos Lietuvos ekspedicijos bendrovės sandėlių, kuriuose saugomi Norvegijos kilmės žuvininkystės produktai, patikrinimuose. Svečiai lankėsi Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuje ir UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“. Buvo organizuota diskusija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos muitinės atstovė. Norvegijos delegacija supažindino Lietuvos kontrolės specialistus su Norvegijoje vykdoma žvejybos kontrole, pasidalino patirtimi, kontroliuojant laivais-šaldytuvais gabenamus žvejybos produktus, papasakojo apie galimus pažeidimus. Buvo tartasi dėl galimybių apsikeisti operatyvine informacija ir organizuoti laivų patikrinimus Klaipėdos uoste pagal Norvegijos institucijų prašymą. Planuojama surengti bendrus Norvegijos ir Lietuvos žvejybos kontrolės pareigūnų patikrinimus uostuose.

Vizito pabaigoje Norvegijos delegacija padėkojo Lietuvos pareigūnams už galimybę per labai trumpą laiką pasiekti visus vizito tikslus – susipažinti su Klaipėdos uosto infrastuktūra, dalyvauti laivų ir sandėlių patikrinimuose, susipažinti su Lietuvoje žvejybos kontrolės informacinėmis sistemomis ir dokumentais bei aptarti bendradarbiavimo plėtojimą.

Share iconDalintis