Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje organizuotas susitikimas su žvejais ir žvejybos įmonių atstovais

2020 m. vasario 7 d. 9:30 val. Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė žvejus ir žvejybos įmonių atstovus į susitikimą, kurio metu buvo aptarti žvejams aktualūs klausimai dėl žvejybos veiklos dienų skaičiavimo, upinių plekšnių tikslinės žvejybos ir menkių priegaudos 2020 m. Taip pat buvo aptartos žvejybos perspektyvos išnaudojus menkių priegaudai skirtą kvotą 2020 m.

Susitikimas buvo pradėtas nuo ypač aktualaus žvejams klausimo – dėl teisingo žvejybos veiklos dienų skaičiavimo. Žvejai kreipėsi dėl išaiškinimo, kaip yra fiksuojama žvejybos veiklos pradžia ir pabaiga: ar kelionės laikas į žvejybos vietą nėra traktuojamas kaip žvejybos veiklos pradžia. Žuvininkystės tarnybos specialistai išaiškino, kad yra techninės galimybės žvejybos dienas skaičiuoti ir pagal vykdytą žvejybos veiklą, ir pagal reisus. Tik būtina apsispręsti, koks žvejybos dienų skaičiavimas būtų praktiškesnis žvejams ir kokios galimybės tai numatyti ES reglamentą įgyvendinančiuose nacionaliniuose teisės aktuose. Šią vieningą poziciją siūloma išdėstyti LR žemės ūkio ministerijai.

Susitikimo su žvejais ir žvejybos įmonių atstovais metu buvo aptartos žvejybos perspektyvos išnaudojus menkių priegaudai skirtą kvotą 2020 m. Žuvininkystės tarnybos specialistai akcentavo, kad menkių žvejybos kvota 2020 m. yra skirta tik priegaudai, tačiau nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 25 ir 26 pakvadračiuose šios kvotos žvejyba bus visiškai uždrausta, išimtis taikoma tik mažiesiems, iki 12 m, laivams. Valstybės narės turės užtikrinti, kad menkių sugavimas draudžiamuoju laikotarpiu būtų nulinis. Jūros priekrantėje žvejojantiems laivams, kaip ir pernai, leidžiama 10 proc. menkių priegauda.

Susitikimo metu buvo akcentuota, kad Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos duomenimis, menkių ištekliai rytinėje Baltijos jūros dalyje yra tokie maži, kad net visiškai uždraudus šios žuvies sugavimus, jų išteklių atstatymui tai turės tik 25 proc. įtakos. Be to, prireiks daugiau nei 4–5 metų, kad žvejybos draudimas duotų rezultatų ir menkių ištekliai pradėtų atsistatyti.

Susitikimo metu buvo aiškinamasi, kokiu būdu turi būti vykdoma upinių plekšnių žvejyba 2020 m., t. y. kokiais įrankiais (kokio dydžio gali būti tinklo akis), kuriuose pakvadračiuose ir kokiais laikotarpiais žvejyba yra galima. Žuvininkystės tarnybos specialistai išaiškino, kad plekšnių žvejyba menkėms žvejoti skirtais tralais yra draudžiama. Plekšnes žvejoti leidžiama, kai tralo tinklo akis didesnė nei menkėms žvejoti skirtų tralų, tradiciškai tai 120 mm. Tarnybos atstovas priminė, kad kiekvienais metais nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. 26–29 pakvadračiuose tikslinė plekšnių žvejyba yra draudžiama. Šiais metais reglamentas yra pakeistas žvejų naudai: jei žvejojama tinklais, kuriu akis neviršija 90 mm, galima 10 proc. plekšnių priegauda.

Žuvininkystės tarnybos specialistai pakvietė žvejus ir žvejybos įmonių atstovus atsiradus klausimų, kuriems išspręsti reikalinga atvira diskusija, apie tai informuoti tarnybos darbuotojus. Siekiant glaudaus bendradarbiavimo, bus nedelsiant organizuojami susitikimai problemoms išspręsti ir aktualiems klausimams aptarti.

Share iconDalintis