Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje lankėsi Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai

Š. m. kovo 15 dieną Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės bei Žvejybos kontrolės Baltijos jūroje skyrių specialistai dalyvavo susitikime su žuvininkystės specialistais iš Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento.

 

Žuvininkystės produktų atsekamumą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja Europos Sąjungos šalis nares užtikrinti žuvų judėjimo nuo sugavimo vietos jūroje iki pardavimo vietos parduotuvėse arba turgavietėse atsekamumą. Šie teisės aktai nenurodo, kokios konkrečiai institucijos turi įgyvendinti žuvininkystės produktų atsekamumo reikalavimus. Daugelyje Europos Sąjungos šalių narių atsekamumą vykdo žvejybos pramonės, atskirų gamintojų organizacijos ar valstybinės institucijos. Lietuvoje ir Latvijoje rūpintis atsekamumu yra pavesta žvejybos reguliavimą ir kontrolę vykdančioms institucijoms kartu su veterinarijos tarnybomis.

Susitikimo dalyviai susipažino su abiejuose respublikose atsekamumą reglamentuojančia teisine baze. Buvo aiškinamasi, kokios yra finansavimo galimybės atsekamumą vykdančioms organizacijoms abejose šalyse. Taip pat buvo detaliai aptarta Latvijos Respublikos planuojama įdiegti žuvininkystės produktų atsekamumo informacinė sistema, pakeisianti šiuo metu taikomą popierinių žuvininkystės produktų atsekamumo dokumentų naudojimą. Svečiai konsultavosi su Žuvininkystės tarnybos specialistais dėl techninių detalių, galinčių jiems padėti įgyvendinti šį projektą. Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės ekspertai išsamiai pristatė šiuo metu Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje (ŽDIS) įdiegtą Žuvininkystės duomenų atsekamumo modulį, skirtą įgyvendinti žuvininkystės produktų atsekamumo technines priemones Lietuvoje. Šis modulis užtikrina žuvų produktų judėjimo sekimą Lietuvoje nuo žuvų sugavimo momento iki galutinio vartotojo žuvų produktų prekybos vietose. Be to, buvo aptartos galimybės abiem šalims apsikeisti duomenimis tarpusavyje ir su Europos Komisija. Posėdžio dalyviai susitarė ir toliau tęsti bendradarbiavimą, kartu spręsti probleminius klausimus bei išplėsti darbotvarkę, aptariant pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenų apsikeitimo elektroniniu būdu galimybes.

Išsamiau apie susitikimą el. paštu tomas.kazlauskas@zuv.lt arba tel. (8 5) 239 8485 ir el. paštu tomas.dambrauskis@zuv.lt arba tel. (8 5) 239 8401.

 

Share iconDalintis